FENA.BIZ

SEE Link i RBI postaju strateški partneri

Saopćenje

Centar za poslove sa vrijednosnim papirima RBI grupacije u ulozi post trgovinske infrastrukture za trgovanje putem SEE Link-a
 

SEE Link, zajednička platforma za trgovanje koja trenutno obuhvata sedam berzi u Jugoistočnoj Evropi (JIE), namjerava lansirati inovativno rješenje za poravnanje prekograničnih transakcija trgovanja razvijeno od strane Raiffeisen Bank International (RBI) sa sjedištem u Beču. U tu svrhu predstavnici osnivača platforme, Zagrebačke, Bugarske i Makedonske berze, te SEE Linka sa sjedištem u Skoplju su u Beču, potpisali Memorandum o razumijevanju sa RBI. 

“RBI je veoma zainteresovana za povećanje aktivnosti na berzama u Jugoistočnoj Evropi, te je stoga pozdravila osnivanje SEE Link-a 2014. godine. Sretni smo što možemo ponuditi platformu sa našim rješenjem za poravnanje i usluge vezane za sredstva. Članice uključenih berzi ubuduće će moći trgovati i poravnavati transakcije trgovanja putem SEE Linka. Nadalje, našim međunarodnim klijentima bit će omogućen jednostavan pristup pomenutim tržištima putem našeg Centra za GSS operacije“, pojasnio je Attila Szalay-Berzeviczy, rukovodilac Odjela za poslove sa vrijednosnim papirima RBI grupacije. 

Centar za GSS operacije pri RBI funkcionisat će kao pokretač poravnanja transakcija trgovanja obavljenih putem SEE Linka. RBI je jedna od vodećih skrbničkih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi (SIE) i već je uvezana sa deset Centralnih depozitara vrijednosnih papira u deset zemalja regiona, čime omogućava jednostavan pristup klijenata tim tržištima. Zahvaljujući svom jedinstvenom rješenju, SEE Link je u mogućnosti da se suoči s izazovima poravnanja i pružanja usluga u vezi sa sredstvima uzrokovanim razlikama u valutama i pravnim propisima u zemljama učesnicama. 

"Ovim Memorandumom o razumijevanju otvara se put ka još jednom veoma važnom dodatnom dijelu slagalice vezane za našu infrastrukturu za regionalno usmjeravanje naloga. Veoma smo zadovoljni što će RBI ubuduće biti u mogućnosti da, pored postojećeg sistema, ponudi svoje usluge i regionalnim učesnicima na tržištu. Vjerujemo da će se ovim olakšati izazovni proces prekograničnog poravnanja u JIE i privući novi investitori izvan regiona", rekao je Ivan Steriev, predsjednik Nadzornog odbora SEE Link-a i direktor Makedonske berze. 

SEE Link podržava Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u vidu granta za uspostavljanje elektronskog sistema za usmjeravanje naloga. Hannes Takacs, rukovodilac Odjela za razvoj ECM i CMI pri EBRD-u sretan je zbog potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, te je izjavio: "Potrebno je uložiti dodatne napore u pokretanje regionalne saradnje, konsolidaciju i usaglašavanje tržišta kapitala u regionu. EBRD se uključila u rješavanje nekih pitanja, u smislu pružanja podrške u primjeni SEE Linka kao linka za prekogranično trgovanje. Uvezivanje berzi unutar regiona u vidu usmjeravanja naloga prvi je korak ka regionalnoj integraciji tržišta vrijednosnih papira. Također, da bi se proširila baza investitora, neophodno je poboljšati pristupačnost i efikasnost tržišta. Smatramo da je inicijativa pokrenuta od strane berzi članica SEE Linka i RBI važan korak za unapređenje usluga nakon trgovanja kod prekograničnih transakcija trgovanja i jačanje regionalne saradnje".

* * * * *

Informacije o RBI

RBI je vodeći pružalac usluga vezanih za vrijednosne papire u Srednjoj i Istočnoj Evropi. U tom segmentu poslovanja RBI pokriva 19 tržišta i ima portfelj klijenata pod skrbništvom vrijednosti 220 milijardi eura. RBI djeluje i kao globalni skrbnik za institucionalne investitore u CEE i kao podskrbnik za strane posrednike aktivne u CEE. 

RBI svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i CEE. Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija. 

Gotovo 50.000 zaposlenika pruža usluge za 16,6 miliona klijenata u preko 2.400 poslovnica raspoređenih uglavnom diljem CEE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija u okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije te pruža značajne usluge u tom svojstvu.

* * * * *

Informacije o SEE Link-u

SEE Link je projekat koji su Bugarska berza, Makedonska berza i Zagrebačka berza pokrenule s ciljem stvaranja regionalne infrastrukture za trgovanje vrijednosnim papirima koji kotiraju na tim tržištima. U pozadini ove prekogranične inicijative nalazi se ideja o uvezivanju regionalnih tržišta vlasničkih vrijednosnih papira, ne putem okrupnjavanja ili korporativnog udruživanja, već isključivo putem tehnologije, koja će berzama učesnicama omogućiti da ostanu neovisne, a da istovremeno nadopunjavaju jedna drugu, te osigurati lakši i efikasniji pristup investitora pomenutim tržištima putem lokalnog posrednika.

 

* * * * *

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji. 

Osnovana 1992. godine,  danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.300 zaposlenika Banke putem 99 poslovnica pruža usluge za oko 430.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, te RL ASSISTANCE.

Raiffeisen grupacija 130 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Belma Hadžiomerović (033 287 452, belma.hadziomerovic@raiffeisengroup.ba),

Amra Tabaković (033 287 655, amra.tabakovic@raiffeisengroup.ba) ili

Irma Ahmetspahić (033 287426, irma.ahmetspahic@raiffeisengroup.ba)

VIDEO

 

Zahvaljujemo na saradnji.

Korporativne komunikacije i upravljanje održivošću

Raiffeisen BANK

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.