Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost A-SDA

Saopćenje

U diskusiji na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o Izvještaju Europske komisije o BiH za period od oktobra 2016. do februara 2018. godine, zastupnik A-SDA Jasmin Emrić konstatirao je da se naša zemlja na europskom putu kreće brzinom puža. Tu svoju konstataciju Emrić je potkrijepio upoređivanjem izvještaja za prethodnu godinu s novim izvještajem za 2018.  pri čemu je vidljivo da je napredak na europskom putu Bosne i Hercegovine zanemariv jer su kvalifikacije za većinu kriterija identične u oba izvještaja.

Zastupnik Emrić je naglasio da u izvještajnom periodu nije bilo konkretnih i vidljivih rezultata o napretku niti u jednom važnom poglavlju Izvještaja, kao što su; reforma javne uprave, pravosudni sistem, borba protiv korupcije i ljudska prava i zaštita manjina ili sl.

Da nije bilo značajnijeg napretka takođe, pokazuju konstatacije i kvalifikacije koje većinu poglavlja predstavljaju kao reforme u ranoj fazi, kao dostignut određeni nivo pripremljenosti ili „određeni“ napredak.

Emrić je zaključio da su kolege iz Europske unije samo bile kulturne prema vlastima u Bosni i Hercegovini kojima su zapravo poručili da ništa ne rade ili da suviše malo rade u odnosu na obaveze koje su preuzeli.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.