Stranačke aktivnosti

Saopćenje Nezavisnog bloka

Saopćenje

Klub poslanika Nezavisnog bloka u Parlamentarnoj skupštini BiH, uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je u svojoj suštini drugačiji od prijedloga Vijeća ministara, jer znači deblokadu procesa i omogućava izgradnju cesta, bez povećanja iznosa akciza i poskupljenja na teret građana, kako je to predlagalo Vijeće ministara BiH.

Na danas održanoj sjednici Komisije za finasije i budžet Parlamenta BiH, na prvom čitanju je prihvaćen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini koji je Nezavisni blok uputio u proceduru.

“  Ovo je, nadamo se, korak koji znači da bi konačnim usvajanjem našeg prijedloga moglo doći do smanjenja troškova života građana. Polazeći od činjenice, da se prikupljeni novac od akciza, većinski nije trošio namjenski u cestogradnju, već za punjenje budžeta, naš prijedlog ispravlja ove nedostatke, kroz namjensko usmjeravanje dijela prikupljenih sredstava u cestogradnju, što bi i trebala biti svrha akciza na gorivo. Nezavisni blok pokazuje i dokazuje da je protiv loših rješenja i bezidejne politike. Ovaj prijedlog je odgovoran i u interesu je svih građana i cijele države BiH. “ – izjavio je Salko Sokolović predsjedavajući Kluba poslanika Nezavisni blok u Parlamentu BiH i član Predsjedništva Nezavisnog bloka.

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.