Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Iako nas iz policijskih struktura i ministarstava unutrašnjih poslova uvjeravaju da je situacija po pitanju bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou, sigurnosna nestabilnost sasvim sigurno je jedan od vodećih motiva za napuštanje države, smatraju iz Naše stranke.

„Čak i kada izostavimo bezidejnost koju su vlasti pokazale u vezi s migrantskom krizom, što je rezultiralo nehumanim uslovima boravka izbjeglica u našoj zemlji, ali i opravdanom zabrinutošću građana, naslovi o kriminalitetu i narušenoj bezbjednosti u saobraćaju, svakodnevno pune crnu hroniku. Primjera radi, još uvijek imamo u cijeloj državi jako velik broj osoba poginulih u saobraćaju, uprkos aktivnostima koje kantoni pojedinačno poduzimaju na ovom polju. Istovremeno, u Federaciji je povećan broj napada na ovlaštena službena lica. Ako imamo razloga da brinemo za sigurnost, kako građana, tako i samih policijskih službenika, to nam definitivno govori da sigurnosna situacija nije stabilna. Kao što se ni turisti ne vraćaju u nesigurne zemlje, nažalost ni mnogi građani ne žele ostati u takvom okruženju“, objasnio je Redžo Lemezan kandidat Naše stranke za Parlament FBiH.

U Našoj stranci smatraju da je glavni uzrok za ovakvu situaciju trenutna kaznena politika, koja ne samo da je blaga i neučinkovita, već i stimulativna, pa čak i po najteža kaznena djela. Poručuju da su promjene jedino moguće potpunom izmjenom pristupa kaznenoj politici, za šta je potrebna dugoročna vizija.

„Samo kroz adekvatnu kaznenu politiku koja će biti bazirana na smjernicama svih nivoa vlasti za različita krivična djela, a sa posebnim osvrtom na korupciju, za koju smatramo da je povezana sa gotovo svim problemima u državi, možemo postići dugoročne promjene. Naši sudovi moraju početi izricati kazne koje će odvraćati od kriminala, što trenutno nije slučaj. Trenutno naši sugrađani više ne smatraju samo da je pravda u BiH spora, već je ona za njih postala nemoguća“, zaključio je Lemezan. 

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.