Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Prve stranke

Saopćenje

Prva stranka opravdanim smatra zahtjeve sindikata Visokog obrazovanja za konačno definisanje kolektivnog ugovora i poziva Vladu KS da pokaže dobru volju i ne gura akademsku zajednicu na ulicu kako bi ostvarivala svoja prava. Protivimo se uspostavljenom političkom sistemu koji je svoj opstanak bazirao na kontinuiranom podcjenjivanju znanja čime su deformisane društvene vrijednosti i zaustavljen svaki napredak BiH.

Evidentno je da su profesori UNSA pogrešnim politikama diskriminirani u odnosu na ostale budžetske korisnike, a posebno one koji obnašaju izvršnu i zakonodavnu vlast.Ovo je velika prilika za kantonalnog premijera Adema Zolja da konačno učini nešto korisno i pokaže da mjerilo njegovih kvaliteta i moralnih normi nije isključivo svedeno na plagijatorstvo iskazano u ekpozeu njegovog plana i programa.Vrijeme je da loši đaci instalirani u vlast konačno pokažu trunku morala i obrazovanje shvate kao nešto više od bitke za imovinu fakulteta i poštivanje vjerskih sloboda. 

Građanima Sarajeva poručujemo da biraju one koji obrazovanje imaju u vrhu svojih političkih prioriteta i koji se neće zaustaviti samo na regulisanju prava iz radnog odnosa akademskog osoblja. Obrazovni sustem vapi za reformama, ali i autonomijom koja mu je davno oduzeta. Prva strabnka se u potpunosti zalaže za razvoj kritičkog mišljenja u društvu bez čega nove generacije i društvo u cijelini ne mogu očekivati vidljivi napredak.U tom pravcu Prva stranka poziva i akademsku zajednicu da se konačno probudi iz letargije u koju je zapaala i da se ne zadržava samo na zahtjevima za sopstveno materijalno zbrinjavanje. Naš cilj je kvalitetno obrazovanje kao grancija budućnosti.

-

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.