Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Nezavisnog bloka

Saopćenje

Članica Evropske unije, Hrvatska ne smije kršiti pravne akte po kojima se obavezala da će čuvati živote ljudi kroz brigu o okolini. Svaka stavka svih konvencija i drugih akata jasno je definisana i njihov osnovni cilj je zaštita života ljudi. Podsjećamo da je Hrvatska potpisnica Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (Beč, 17. jun 1994. godine), zatim Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i zbrinjavanja radioaktivnog otpada (Beč, 5. septembar 1997. godine), Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo, februar 1991. godine), Protokola o strateškoj procjeni okoliša (Kijev 21. maj 2003. godine), Arhuske konvencije (25. juni 1998. godine) o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima i EU/EURATOM direktive.

Resorni ministar iz R Hrvatske u svojoj jučerašnjoj reakciji ponovo ne odbacuje mogućnost da će otpad biti odlagan na lokalitetu Čerkezovac, 850 m od Bosne i Hercegovine. U ovom i svakom momentu je to nedopustivo jer dovodi do novih špekulacija ali i mogućih neželjenih reakcija ljudi koji žive u blizini Trgovske gore. Bosna i Hercegovina je u prošlosti bila izložena prevelikoj količini nasilja i svakodnevnom sijanju straha i smrti i ne smijemo dopustiti da se takvo nešto ponovo događa.

Mi, iz Nezavisnog bloka glasno dižemo glas protiv novog nasilja nad našim narodom i državom i ovaj put protiv nasilja nad našim pravom na dostojanstven život i pravom na zaštitu onoga što predstavlja prirodno bogatstvo cijelog svijeta.

Pozivamo delegaciju Evropske unije u BiH, predstavnike zemalja članica EU, te  predstavnike ostalih međunarodnih organizacija koje su prisutne u BiH da reagiraju i da ne stoje po strani kao nijemi posmatrači. Ne smijete dopustiti ubijanje svjetske i evropske baštine, jer je to uistinu najčišća rijeka u Evropi, Una, i morate zaustaviti mogući egzodus oko 230 000 ljudi koji žive u potencijalno ugroženom prostoru u oba bh. entiteta.

Podsjećamo, da građani na cijelom području Bosne i Hercegovine glasno govore „NE MOŽE!!!“ što svjedoči peticija online (VIDEO) i peticija na štandovima  koju je pokrenuo i vodi Nezavisni blok i koju je do sada potpisalo više desetina hiljada ljudi. Ovim putem pozivamo i druge političke stranke da se uključe u potpisivanje peticije, organizacije civilnog društva i medije, kao i građane Bosne i Hercegovine da jasno i glasno iskažu svoje protivljenje izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na granici BiH i na takav način doprinesu zaustavljanju i odbacivanju pokušaja neodgovornog i necivilizacijskog čina aktuelne vlasti iz Republike Hrvatske.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.