Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Nezavisnog bloka

Saopćenje

Saopštenje za javnost o inicijativi Amera Obradovića, zastupnika Nezavisnog bloka u Parlamentu Federacije BiH

Federalni zastupnik Nezavisnog bloka Amer Obradović pokrenuo je inicijativu za formiranje Kalendara kulturnih, sportskih, naučnih i poslovnih događaja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovinu, koji bi obuhvataotakmičenja, skupove, konferencije i festivale koji značajno utječu na interes FBiH, turističku ponudu Federacije, doprinose privlačenju investicija u zemlju i slično. 

''U gradovima širom zemlje održavaju se naučne i poslovne konferencije, koje okupljaju svjetska imena iz različitih oblasti. Ljetne škole, koncerti, festivali, sve to doprinosi boljem uvezivanju i kreiranju pozitivnog imidža BiH. Ukoliko bismo imali jedinstvenu budžetsku liniju koja bi, pod jednakim uslovima, sufinansirala aktivnosti od značaja za Federaciju BiH, krajem svake godine bi se raspisivao poziv za uključivanje u Kalendar za narednu godinu i imali bismo okvir po kojem bi se onda mogle ravnati i vlasti na kantonalnoj i općinskoj razini, a to bi bila referenca organizatorima za traženje sufinansiranja kod međunarodnih donatora“, poručio je zastupnik Obradović. 

Zastupnik Obradović smatra da finansiranje velikih događaja kakav je Sarajevo Film Festival, ali i onih koji čine određene lokalne zajednice prepoznatljivim, ne trebaju ovisiti od dobre volje nosilaca političkih funkcija, već trebaju biti podržane kao stvari od javnog interesa. ''Smatram da poreski obveznici prepoznaju značaj velikih kulturnih događaja, sportskih sureta, muzičkih okupljanja, te da je to nešto u šta vrijedi ulagati novac. Mislim da sa realizacijom inicijative ne moramo žuriti, već pozivam nadležno Federalno ministarstvo kulture i sporta da ponudi okvir za javnu raspravu koja će donijeti neki okvir kriterija za dodjelu sredstava, uvrštavanje u Kalendar i slično. Tu svakako može svoj doprinos dati i Ministarstvo okoliša i turizma, kako bi zajednički dobili jedan okvir od strateškog interesa za Federaciju'', dodaje Obradović. 

''Napravimo model u kojem će lokalne zajednice prepoznati važnost da se neki njihov događaj nađe tu. Hajde da počnemo o tome razgovarati strateški i planski, te da stvorimo okolnosti u kojima će veliki i etablirani događaji gurati one manje, te na tom putu stvarati nova imena i da se napravi zdrava konkurencija od koje će građani i država na kraju imati koristi'', zaključuje Obradović.

 

NB
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.