Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDPBiH

Saopćenje

Nakon intervencije od strane ministra prostornog uređenja Kantona Sarajevo Damira Filipovića, zastupnik SDP BiH u Parlamentu FBiH Irfan Čengić tražio je od nadležnog federalnog ministarstva odgovor šta su poduzeli na zaustavljanju gradnje hidroelektrana na rijeci Miljacki na teritoriji RS.

Zastupnik Čengić je istaknuo da umjesto što gradi nezakonito objekte u zaštićenom području Trebevića, gradonačelniku Skaki bi pametnije bilo da se uključi u rješavanje ovog problema. Jer je korito Miljacke skoro jedina njegova nadležnost.

"Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obratilo se dva puta u martu ove godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za hitno postupanje povodom gradnje hidroelektrane kapaciteta snage 2,5 MW na rijeci Miljacki, na području Republike Srpske. Reagovanje je zatraženo u skladu sa nadležnostima Federalnog ministarstva utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, u slučajevima kada se realizuje projekat u drugom entitetu koji može imati značajne posljedice po okoliš na teritoriji Federacije BiH", navodi ministar Filipović.

On navodi da je u svom odgovoru Federalno ministarstvo okoliša i turizma navelo je da je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS uputilo dopis kojim se traži informacija vezano za predmetnu izgradnju. Takođe su informisali da je na sastanku Međuentitetskog tijela za okoliš usvojen Zaključak da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputi dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS s ciljem dobijanja informacija o vodnim aktima. 

U aprilu tekuće godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma proslijedilo je Ministarstvu prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo traženu dokumentaciju.

Kantonalno Ministarstvo je krajem jula poslalo novu urgenciju u kojoj je iznova zatražena informacija o konkretnim postupanjima nadležnog Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, te zaključci sa održane sjednice Međuentitetskog tijela za okoliš na kojoj je ponovo razmatrana ova problematika.

Međutim, do danas nije dobijen odgovor, a imamo saznanja da je započela gradnja na predmetnom lokalitetu.

"Mislim da ne treba posebno naglašavati šta bi za Kanton Sarajevo značila izgradnja jednog ovakvog objekta, kojim bi se omogućila uzvodna kontrola, odnosno dozvolilo nekom operatoru da upravlja ekološki prihvatljivim protokom Miljacke, zarad postizanja sopstvenih ekonomskih koristi, a na štetu javnog interesa", naglasio je Čengić.

Opasnost antropogenog djelovanja na promjenu protoka može se odraziti na pojavu redukcije vode ili plavljenja okolnih područja, te nastanak različitih materijalnih šteta. Uz navedeno, vjerovatne su mikroklimatske promjene. U situaciji kad vodotok Miljacke predstavlja glavni prirodni ventilacioni koridor ispod granice temperaturnog inverzionog sloja, potpuno je jasno kako svako zaustavljanje vode i izgradnja brane zaustavlja strujanje i dotok čistog zraka u Sarajevsku kotlinu.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.