Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost KO SDA HNK

Saopćenje

Učestale i orkestrirano vođene političke manipulacije koje se plasiraniju u javnosti Hercegovačko-neretvanskog kantona evidentno imaju za cilj skrenuti pažnju sa prisutnih problema u ovom području. Posljednji istup zamjenika predsjedavajućeg Skupštine HNK Tomislava Martinovića jasno ukazuje kako se političkoj krizi u HNK ne nazire kraj.

Umjesto da ukazano povjerenje građana usmjere na realizaciju pozitivnih projekata, HDZ BiH preko resornog ministra Gorana Opsenice vodi višemjesečnu kampanju koja u osnovi ima za cilj destabilizaciju rada Kantonalne bolnice „dr.Safet Mujić“ u Mostaru i Opće bolnice u Konjicu. Zbog uskraćivanja saglasnosti za konačno imenovanje direktora navedenih medicinskih ustanova u Mostaru i Konjicu, kreditori iz Fonda za razvoj Saudijske Arabije izrazili su zabrinutost za realizaciju već odobrenog kredita. Na sastanku koji je održan 28. juna u Mostaru predstavnici Saudijske Arabije zatražili su da se ovi nedostaci otklone kako bi se planirani projekti osavremenjivanja bolnica u HNK konačno izvršili.

Kantonalni odbor SDA HNK i ministar finansija Adnan Faladžić koji je najzaslužniji za postizanje dogovora o povoljnom kreditiranju tri medicinske ustanove u HNK, do sada su u više navrata ukazivali ministru Opsenici da jednostranim postupcima prekoračuje svoja ovlaštenja, nezakonito postupa i ugrožava realizaciju saudijskog kredita, što za posljedicu može imati nesagledive posljedice za građane HNK.

Kako bi prevazišli ovaj problem, te krenuli u realizaciju drugih planiranih projekata u našem kantonu, KO SDA HNK poziva zamjenika predsjedavajućeg Skupštine HNK Tomislava Martinovića, koji se svojim istupom sam ponudio, da umjesto dezavuiranja javnosti, ličnim uticajem odgovorno postupi prema ukazanom mu povjerenju od građana, ispoštuje i realizira politički dogovor iz marta tekuće godine i deblokira rad Skupštine HNK.

Kao državotvorna stranka SDA HNK će se zalagati za zaštitu interesa svih institucija koje su od vitalnog interesa za građane, na jednak način. Nećemo dozvoliti da se pokušajima manipulacija, pritiscima i ucijenama realizira niti jedan politički, niti bilo koji drugi štetan projekt. Izražavamo punu podršku predsjedavajućem Skupštine HNK Šerifu Špagi i ministru finansija Adnanu Faladžiću, koji istrajavaju na zaštiti zakonitosti rada institucija i građana HNK.

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.