Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDBiH

Saopćenje

U petak (11.10.2019.) u 11 sati, u prostorijama SDBIH (zgrada BHTelecoma VI sprat) Tuzla, SOCIJALDEMOKRATAMA BiH će pristupiti prof. dr. Kadrija Hodžić. 

Hodžić je redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli, urednik nekoliko časopisa za ekonomiju, te član Ekonomskog odbora Akademije nauka i umjetnosti BiH, sa objavljenih 12 knjiga i više od stotinu naučnoistraživačkih i stručnih radova.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.