Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Naša stranka Goražde: Gradonačelnik ne poštuje zakone i preporuke, troši kad i koliko hoće

Ured za reviziju institucija Federacije BiH objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Goražda za 2018. godinu. Gradski odbor Naše stranke Goražde poziva građane Goražda da pročitaju Izvještaj i da steknu uvid u nelegalno poslovanje gradske uprave na čelu s gradonačelnikom. Također, skreću pažnju da su i sami upozoravali na više nepravilnosti koje su konstatovane i u Izvještaju:

„U Izvještaju je ukazano na nepotpuno poštivanje brojnih zakona te nepoštivanje preporuka davanih kroz prethodne izvještaje. Grad Goražde ima negativan finansijski rezultat za 2018. godinu. Više od pola miliona maraka smo u minusu. Razlog tome je što nije bilo izvršeno uravnoteženje budžeta u skladu s manjim ostvarenim prihodima od planiranih.

Planirani izdaci za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama za 2018. bile su 210.000 KM, a isplaćeno je 552.856 KM. Razlika je 342.856 KM. Očigledno je nepostojanje svijesti u gradskoj administraciji da se radi o novcima građana, a ne njihovim. Takvo prekoračenje moralo je dobiti dozvolu građana kojima ni riječ o tome nije spomenuta. Također, na nekoliko mjesta u Izvještaju navodi se da nema opravdanja za neadekvatno popunjavanje putnih naloga, nisu podnošeni izvještaji o izvršenim putovanjima, nije ispravan obračun dnevnica, nabavka vozila i kancelarijskog materijala nije vršena u skladu sa zaključenim ugovorima, zapošljavanje se vrši na ime ugovora o djelu te privremenim i povremenim poslovima bez opravdanosti tih angažmana. Isplate plaća i naknada vršene su preko visine planiranih sredstava, nejasne su i neopravdane isplate za članove komisija u koje se imenuju zaposlenici u slučajevima kada se poslovi obavljaju u toku radnog vremena. Konstatovano je da nisu u potpunosti ispoštovane odredbe zaključenog ugovora s izvođačem radova na izgradnji pristupnog puta na deponiji Trešnjica te da je vrijednost zaključenog ugovora sa dobavljačem veća od sredstava koja su za ovu namjenu obezbijeđena budžetom. Sve to je samo dio nepravilnosti navedenih u Izvještaju i želimo da on ne ostane daleko od očiju građana. Također, želimo skrenuti pažnju da su naše kritike na račun rada gradonačelnika bile opravdane“, kažu iz Gradskog odbora Naše stranke Goražde. Cjelokupni izvještaj možete pročitati na linku: Izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Goražda za 2018. godinu.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.