Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Aktualna situacija sa odlagalištem otpada Uborak kojom je opravdano zaokupljeno i zabrinuto stanovništvo cijelog grada Mostara, a posebno naselje koje gravitira odlagalištu posljedica 15-godišnjeg nerada i nebrige nadležnih struktura Grada Mostara traži poduzimanje najhitnijih mjera i koraka. 
 
Prihvatljivo odlagalište otpada za Mostar sagrađeno je 1996. godine i njegov kapacitet je procijenjen na narednih 15 godina, to jeste  do 2011.godine. Gradske nadležne strukture u međuvremenu nisu ništa radile po pitanju iznalaženja novog lokaliteta i stoga su apsolutni krivac za nastalu situaciju. Naime, da bi se iznašla, pripremila i osposobila za korištenje nova lokacija odlagališta otpada potrebno je da osobe različitih profila (prostorni planeri, geodeti, biolozi, hemičari, geolozi, pedolozi, ekolozi užih specijalnosti, građevinci i specijalisti za vode, finansijeri i organizatori u sortiranju, prikupljanju i preradi otpada) vrijedno rade pet do šest godina, što znači da su nadležni bili dužni ovim pitanjem početi se baviti 2005. godine.
 
No, nadležni su se bavili  uspostavom novih komunalnih firmi, tako da je od dvije poratne nastalo pet komunalnih firmi u koje su vladajuće stranke postavile svoje zaslužne kadrove, naravno ne po sistemu sposobnosti već podobnosti. Za rezultat građani su dobili Mostar kao najprljaviji grad u Bosni i Hercegovini sa aktuelnom ekološkom bombom koja prijeti da bosanskohercegovački turistički megapolis raznese u paramparčad.
 
Tokom ljeta 2019. godine opravdano zabrinuti mještani iz očaja su bili primorani izvršiti blokadu deponije kada se cijeli grad pretvorio u deponiju . Nakon višesedmične blokade mještani su deblokirali deponiju nakon što su od nadležnih gradskih i federalnih organa dobili obećanje da će se iznaći adekvatno rješenje do isticanja okolinske dozvole početkom decembra ove godine i činjenice da su nadležnu firmu primorali da selektira otpad kako se više ne bi odlagale zabranjene materije poput lijekova, strvine, teških metala i ostalog. Kako do danas nadležni nisu poduzimali nikakve aktivnosti na iznalaženju rješenja time su potvrdili da su svjesno dali lažno obećanje.
 
Federalna ministrica turizma i okoline pod pritiskom javnosti nije smogla snage produžiti okolinsku dozvolu. Nju i nadležne gradske organe javno pitamo šta i u kojem roku kane učiniti da se riješi ovo sramotno stanje. U ime svih građana Mostara tražimo da se navedeni od danas pa sve do rješenja problema svakih 15 dana oglašavaju o napretku u rješavanju stanja. To je minimum koji se građanima mora osigurati.
 
Od konstatacija građani nemaju ništa. Posebno želimo naglasiti da faktura za nerad nadležnih ne smije biti ispostavljena građanima u formi policijske represije kao što se desilo prije dva dana. 
 
Platforma za progres, kao stranka, koja svoje djelovanje bazira ne na konstataciji problema, već na iznalaženju konkretnih rješenja za uočene evidentne probleme, slobodna je  predložiti da nadležni odmah donesu:  
 
1. “Hitne mjere”:  

Neophodno je da se  u roku od sedam do osam mjeseci iznađe alternativna lokacija za privremeno odlagalište koja će imati kapacitet za maksimalnih šest do sedam godina i izvrši hitna sanacija postojeće deponije; 
Postrojenje za sortiranje i preradu otpada do zatvaranja deponije nužno je da radi  24 sata;  
Grad Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) i Federacija Bosna i Hercegovina trebaju potpisati sporazum u kojem će NVO ''Jer nas se tiče'' biti svjedok. U tom sporazumu moraju biti navedene konkretne aktivnosti, termini izvršenja, odgovorni nosioci aktivnosti (institucije) sa imenima odgovornih lica te financijski izvori za realizaciju. Federacija BiH i HNK moraju se obavezati na finansijsku podršku.
 
2. ''Srednjoročne mjere''
Uporedo sa poduzimanjem hitnih mjera, odmah otpočeti sa aktivnostima koje će u roku od šest do sedam godina omogućiti realizaciju projekta dugoročnog kvalitetnog zbrinjavanja otpada na
adekvatnoj lokaciji i korištenja otpada u funkciji stvaranja profita i otvaranja novih radnih mjesta na način kako se to danas radi u savremenom svijetu.

Mostar kao turistički grad zaslužuje biti ekološki napredni grad.

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.