Korona virus

KŠ CZ Goražde naložio pojačan policijski nadzor na ulazima i izlazima iz BPK

Tekst: Elma Geca, Foto FENA: Elma Geca

GORAŽDE, 19. marta (FENA) - Kantonalni štab Civilne zaštite Goražde izdao je naredbu Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde za vršenje pojačanog policijskog nadzora na ulazima i izlazima u i iz kantona.

Naloženo je obavezno zaustavljanje vozila sa stranim registarskim oznakama, u cilju pribavljanja operativnih saznanja, a kako bi se vršila kontrola ulaska ljudi i roba na područje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde.

Upraviteljima zgrada na području BPK Goražde naređeno je  da provedu pojačane vanredne mjere dezinfekcije zajedničkih prostorija kolektivnih stambenih zgrada, posebno liftova, stepeništa i rukohvata te da o poduzetim mjerama izvijeste Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a.

Trgovinama sa osnovnim prehrambenim namirnicama naloženo je da, srazmjerno veličini objekta, osiguraju i prate ulaz i izlaz i istovremeni protok ljudi u objektima, uz strogo poštivanje Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 17.03.2020. godine, a koja se odnosi na socijalnu distancu i poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Pojačan nadzor u vezi s tim naložen je i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Stanovništvu na području BPK Goražde preporučeno je da izbjegavaju gužve u trgovinama osnovnim prehrambenim namirnicama te da kretanja i socijalne kontakte reduciraju samo na neophodne.

(FENA) H.D.