Korona virus

KŠ CZ BPK Goražde zatražio pomoć u nabavci medicinske opreme

Tekst: Elma Geca, Foto Fena: Elma Geca

GORAŽDE, 19.marta (FENA) - Kantonalni štab Civilne zaštite Goražde sa današnje sjednice zatražio je pomoć Federalnog štaba civilne zaštite u nabavci medicinske opreme za potrebe Kantonalne bolnice Goražde.

- Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde zatražio je pomoć Federalnog štaba civilne zaštite, Vlade Federacije BiH i preduzeća „BH Telecom“ za obezbjeđivanje dva respiratora, jednog mobilnog RTG aparata i jednog sanitetskog vozila sa pratećom opremom za potrebe JZU „Kantonalna bolnica Goražde – precizirala je komandant štaba Edita Velić.

Po njenim riječima, Kantonalnoj bolnici Goražde naloženo je da postupi po Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite od 18. marta, u vezi sa preraspodjelom radnog vremena zdravstvenih radnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa potrebama i aktuelnom  epidemiološkom situacijom, te povlačenjem specijalizanata i subspecijalizanata i drugih uposlenika koji su po drugom osnovu na edukaciji u matičnu zdravstvenu ustanovu.

Doneseno je i nekoliko novih naredbi, te je  MUP-u BPK naloženo da  nabavi neophodnu opremu kako bi se one mogle nesmetano provoditi.

- Uprava policije zadužena je  da hitno izvrši nabavku infracrvenih beskontaktnih /daljinskih toplomjera radi što efikasnije provedbe naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite od 18. marta, a koja se odnosi na vršenje pojačanog policijskog nadzora na ulazima i izlazima u i iz BPK Goražde – precizirala je Velić.

MUPBPK Goražde zadužen je da pokrene inicijativu za donošenjem Odluke o zabrani izazivanja panike i nereda, i širenja dezinformacija na području BPK Goražde u stanju prirodne nesreće.

Ministarstvo privrede i Privredna komora BPK Goražde zaduženi su da formiraju koordinacijsko tijelo i uključe privrednike sa područja BPK Goražde radi predlaganja mjera za prevazilaženje problema privrede u BPK Goražde u stanju prirodne nesreće.

Na području BPK Goražde  nema oboljelih od koronavirusa, ali se povećava broj onih koji su pod mjerom samoizolacije i trenutno su pod zdravstvenim nadzorom 54 osobe, dok je za šest on istekao.

(FENA) F.F.