Društvo

UNICEF usmjerava vlade kako da zaštite djecu od rizičnih situacija usljed korone

Saopćenje, Foto FENA/UNICEF BiH

SARAJEVO, 26. marta (FENA) - UNICEF poziva vlade da obezbijede sigurnost i dobrobit djece usljed sve intenzivnijih društvenih i ekonomskih propusta zbog virusa, te je s partnerima i Savezom za zaštitu djeteta u humanitarnim akcijama (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) objavio listu smjernica za podršku vlastima i organizacijama koje su uključene u odgovor na krizu.

- Na mnogo načina ova situacija utiče na djecu i porodice daleko snažnije nego sama bolest. Škole se zatvaraju. Roditelji se bore da zbrinu svoju djecu i da sastave kraj sa krajem. Rizici po zaštitu djece se gomilaju. Ove smjernice pružaju vladama i organima zaštite kratak pregled praktičnih mjera koje se mogu poduzeti kako bi se zaštitila djeca u ovako nesigurnim uslovima - saopćio je šef UNICEF-a za zaštitu djece Cornelius Williams.  

Stigma povezana sa ovim virusom je mnogu djecu učinila još ranjivijom na nasilje ili psihosocijalne teškoće. Istovremeno, mjere kontrole koje ne uzimaju u obzir specifične rodne potrebe i ranjivost žena i djevojčica mogu također povećati rizik od seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i dječijeg braka. Naprimjer, skoriji dokazi iz Kine ukazuju na značajan porast slučajeva nasilja u porodici nad ženama i djevojčicama.

Zbog navedenog, UNICEF vladama preporučuje "obučavanje zdravstvenog, nastavnog i osoblja za brigu o djeci o rizicima po zaštitu djece koji se dovode u vezu sa koronavirusom, uključujući sprečavanje seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, te na koji način prijaviti problem.

Također, "obučavanje odgovornih, na koji način pravilno upravljati otkrivanjem rodno zasnovanog nasilja i sarađivati sa zdravstvenim službama za podršku"

Potrebno je, kako se navodi u smjernicama, povećati razmjenu informacija o referalnim i drugim uslugama podrške dostupnim za djecu, te angažovati djecu, posebno adolescente, u procjeni na koji način situacija utiče na njih kako bi se pružile informacije programima u organizaciji i zagovaranju. 

Kako bi se djeci obezbjedila emocionalna podrška i da bi se podržali da vode brigu o sebi treba "pružiti ciljanu podršku porodicama i privremenim centrima za brigu o porodicama, uključujući hraniteljske porodice". 

Iz UNICEF-a u BiH podsjećaju da su se povećane stope zlostavljanja i iskorištavanja djece pojavile tokom prethodnih vanrednih stanja u javnom zdravstvu.

"Zatvaranje škola tokom epidemije virusa ebole u zapadnoj Africi od 2014. do 2016., dovelo je do rasta radne eksploatacije djece, zanemarivanja, seksualnog zlostavljanja i tinejdžerskih trudnoća. U Sierra Leoneu su se slučajevi tinejdžerske trudnoće udvostručili na 14.000, u odnosu na period prije izbijanja epidemije".

(FENA) L.A.