Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i Pravde

Saopćenje

 Narod i Pravda traži od premijera FBiH i čelnika oba doma Parlamenta Federacije BiH da preuzmu punu odgovnornost upravljanja krizom izazvanom Koronavirusom u svim njenim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim aspektima.

„Na samom početku jasno smo upozoravali da je Krizni štab preglomazan i nefunkcionalan i da na čelu svih procesa u ovim kriznim vremenima moraju biti najodgovornije osobe u Federaciji BiH, posebno premijer Federacije BiH. Kriza izazvana pandemijom Koronavirusa nema samo zdravstvene, već i duboke ekonomske i socijalne posljedice koje su već vidljive i koje traže hitan odgovor koji ne može dati ni prethodni ni postojeći Krizni štab. Ukoliko se premijer smatra nesposobnim da upravlja ovakvom krizom, bio bi red da o tome izvijesti javnost i podnese ostavku“, navodi se u saopćenju Naroda i Pravde.

Iz Naroda i Pravde dodaju da je izjava premijera FBiH kako će se ekonomskim posljedicama krizom baviti tek nakon što pandemija krene jenjavati, potpuno pogrešna i krajnje štetna za sve segmente društva.

„Jasno je da je zdravlje građana primarna briga, ali uporedo se mora raditi na svim drugim poljima kako bi se posljedice krize suzbile, posebno one ekonomske. Podsjećamo premijera FBiH da ni najveće ekonomije svijeta, kakve su SAD ili Njemačka, nemaju taj luksuz vremena već uporedo sa borbom za suzbijanje pandemije rade na konkretnim paketima pomoći privredi, koja već osjeća do sad neviđene teškoće“, kaže se u saopćenju.

Očigledno je, prema stavu Naroda i Pravde, da se mora donijeti set hitnih mjera, i da te mjere mora inicirati Vlada FBiH uz saradnju sa Parlamentom FBiH i državnim nivoom vlasti. Narod i Pravda već je predlagala konkretne mjere koje, nažalost, nisu razmatrane, a za kojima postoji očigledna potreba.

„Hiljade naših radnika već su dobili otkaze ili su pred otkazima. Privrednici se također sauočavaju sa ozbiljnim poteškoćama i nije vrijeme da se glava gura u pijesak, već da se hrabro i odlučno suočimo sa stanjem i djelujemo preventivno koliko je to moguće. Postoji već niz ozbiljnih prijedloga koji dolaze od poslodavaca, Porezne uprave FBiH, sindikata i istaknutih ekonomista, ali je neophodno da odgovornost upravljanja krizom i mjerama preuzmu najodgovornije osobe. Jedina konkretna mjera vezana za obustavu otplate kredita potpuno je nejasna i nedefinisana, a okolnosti iziskuju i mnoge druge mjere. U ovim teškim vremenima neupitna je podrška za sve potrebne mjere. Kada pandemija krene jenjavati i potpuno stane svakako će biti vrijeme da se podvuče crta i jasno ukaže na sve propuste koje su odgovorni napravili“, kaže se na kraju saopćenja.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.