Korona virus

Popis imena osoba koje krše mjere samoizolacije u Brčko distriktu BiH

Saopćenje

BRČKO, 26. ožujka (FENA) - Zapovjednik Kriznog stožera i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić donio je naredbu kojom se nalaže Inspektoratu Distrikta da javno objavi imena osoba za koje su policijski službenici utvrdili da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa - covid-19.

 Osobe koje su prekršile rješenje o samoizolaciji su: Ilija Antunović, Ana Marija Jokić, Mirsad Hasetović, Dragica Janjić, Željko Davidović i Miljan Đurić, priopćio je Ured gradonačelnika Brčko distrikta BiH. 

(FENA) C.K.