Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti hitno traži spisak naručene medicinske opreme i lijekova

Saopćenje

SARAJEVO, 4. aprila (FENA) - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u skladu s odredbama Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, nastavlja da radi u punom kapacitetu na objedinjavaju potreba i kapaciteta u zemlji.

- Delegacija EU u BiH obratila se Ministarstvu sigurnosti BiH s urgencijom da im se dostavi lista medicinske opreme koja je naručena u EU, zbog odluke Evropske komisije o ograničenju izvoza medicinske opreme van EU je trenutno blokirana – saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

S obzirom da je Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje, na upit entitetskim štabovima da dostave te podatke, dobilo samo jedan odgovor (od Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“), Ministarstvo sigurnosti BiH javno obavještava sve medicinske i druge institucije da svoje odgovore dostave Koordinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje, koje djeluje unutar Ministarstva sigurnosti BiH na email adresu: ktbihzis@msb.gov.ba, tel: +387 33 492 778, fax: +387 33 555 715 – navodi se u saopćenju.

(FENA) J.Č.