FENA biznis

RBI: Objava rezultata za prvi kvartal 2020. godine i promjena prognoze

Saopćenje

Nakon prilično snažnih rezultata od redovnog poslovanja u prvom kvartalu, zabilježeno je i poboljšanje vidljivosti u smislu ekonomskih posljedica zbog COVID-19 na tržištima na kojima Raiffeisen bank International AG posluje. Ovo je omogućilo bolju procjenu očekivanih budućih uticaja na poslovanje i dovelo do ažuriranja prognoza:

Očekujemo umjeren rast kredita u 2020. godini

Trenutno se očekuje da će koeficijent rezervisanja za finansijsku 2020. godinu biti negdje oko 75  baznih poena, ovisno o dužini i težini poremećaja.
Cilj nam postići koeficijent trošak/prihod od oko 55 procenata u srednjem roku, te vršimo procjene koliko će aktuelne okolnosti uticati na koeficijent u 2021. godini.
U srednjem roku, cilj nam je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata. Trenutno, a na osnovu naših najboljih procjena, očekujemo da će u 2020. konsolidovani povrat na kapital biti u srednjim jednocifrenim vrijednostima.  
Potvrđujemo da je naš srednjoročni cilj CET1 koeficijent od oko 13 procenata.
Na osnovu ovog cilja, namjeravamo distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.
 

RBI je također objavila svoj Izvještaj za prvi kvartal 2020. godine, koji se nalazi online na stranici VIDEO 

 

 

Bilans uspjeha izražen u milionima eura Q1/2020               Q1/2019               Q4/2019

Neto kamatni prihod       881         825         881

Neto prihod od provizije                448         402         489

Neto prihod od trgovine i rezultat fer vrijednosti                37           (52)        70

Opći administrativni troškovi       (755)      (724)      (848)

Ostali rezultati   (82)        (26)        (151)

Poslovni rezultat               650         489         794

Nameti i posebne vladine mjere                (128)      (114)      (21)

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva (153)      (9)          (154)

Dobit prije oporezivanja                286         340         468

Dobit poslije oporezivanja            207         259         380

Konsolidovana dobit       177         226         353

 

 

Bilans stanja izražen u milionima eura     31/03/2020         31/12/2019

Krediti klijentima              92.198   91.204

Depoziti od klijenata       97.084   96.214

Ukupna aktiva   155.596                 152.200

Ukupna ponderisana aktiva (RWA)            78.181   77.966

 

 

Ključni koeficijenti           31/03/2020         31/12/2019

Koeficijent problematičnih eksponiranosti (NPE)                2,0%      2,1%

Koeficijent pokrivenosti NPE       62,4%    61,0%

CET1 koeficijent (potpuno ispunjen, uključujući rezultat)                13,0%    13,9%

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen, uključujući rezultat)        16,8%    17,9%

 

Ključni koeficijenti           Q1/2020               Q1/2019               Q4/2019

Neto kamatna marža (prosječna kamatonosna aktiva)     2,43%    2,43%    2,47%

Cost/income ratio            53,8%    59,7%    51,7%

Koeficijent rezervisanja (prosječni krediti klijentima)        0,66%    0,04%    0,65%

Konsolidovani povrat na kapital 5,6%      7,9%      12,8%

Zarada po dionici u EUR                 0,49        0,64        1,03

 

* * * * *

RBI svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 13 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

 

Oko 47.000 zaposlenika pruža usluge za 16,8 miliona klijenata u preko 2.000 poslovnica raspoređenih uglavnom u SIE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija u okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije.

 

Kontakt informacije: 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
· 71 000 Sarajevo
· Zmaja od Bosne bb
· S.W.I.F.T.: RZBABA2S
· Raiffeisen direkt info: 081 92 92 92

· Fax:  +387 33 21 38 51
·  www.raiffeisenbank.ba 

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.