Ekologija

Odlaganje medicinskog otpada u ZUKB „Dr. Irfan Ljubijankić“ uz protokol i sterilizaciju

Tekst: Emir Felic, Foto Fena/Arhiv

SARAJEVO/BIHAĆ, 7. jula (FENA) - Referentica za upravljanje medicinskim otpadom u Zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać  dipl.san.ing. Mirjana Ciganović ističe kako se odlaganju medicinskog otpada u toj zdravstvenoj ustanovi pridaje posebna pažnja u aktualnoj situaciji sa pandemijom koronavirusa i uz strogo poštivanje procedura.

- Kada govorimo o zbrinjavanju medicinskog otpada sa akcentom na zaštitnu opremu u vrijeme pandemije COVID-19 u ZU Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić „ Bihać možemo reći da se on zajedno sa ostalim infektivnim otpadom (kategorije 18 01 03*  i 18 01 01) odlaže u posebno označenu ambalažu - crvene vreće i metalne kontejnere sa znakom infektivnosti na mjestu nastanka - izjavila je Ciganović Feni.

Dodala je kako spremačice svakodnevno najmanje dva puta pripremljen i označen medicinski otpad dostavljaju radniku na bolničkoj deponiji gdje dalje taj otpad važe,  upisuje u protokol infektivnog otpada i priprema za sterilizaciju ( postupkom sterilizacije i usitnjavanja do neprepoznatljivosti u drobilici infektivni materijal pretvaramo u komunalni).

Ciganović također naglašava kako se sterilizacija takvog otpada vrši svakodnevno, a potom melje u drobilici i odlaže u komunalni otpad.

Od početka pandemije koronavirusa količina medicinskog otpada je u gotovo svim zdravstvenim ustanovama najmanje udvostručena u odnosu na period prije pojave tog virusa. Stručnjaci iz raznih oblasti i kompanije koje se bave ekološkim pitanjima ističu važnost odgovornog i sigurnog upravljanja tim materijalom.

Klinički otpad se uglavnom prikuplja posebno opremljenim vozilima i steriliše i drobi, nakon čega prestaje da bude opasan. On se i spaljuje, jer nije dozvoljena reciklaža.

Preporuka je i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), kao i Radne grupe za upravljanje medicinskim otpadom, koja je pod okriljem Svjetske asocijacije za upravljanje otpadom (ISWA), da se sav otpad koji nastane na "COV" odjeljenima, smatra infektivnim.

(FENA) E.F.