FENA.BIZ

Poziv na SBF Online Session #5 'Digitalni oporavak'

Saopćenje

Poziv na SBF Online Session #5: "Digitalni oporavak: Podrška digitalnoj transformaciji bh. kompanija kao odgovor na Covid-19"

Svaka kriza nudi mogućnosti za promjene. Mnogi stručnjaci krizu COVID-19 vide kao “okidač” za masovnu digitalizaciju obrazovanja, upravljanja i poslovanja. Podrška procesa digitalizacije u privatnom sektoru kao ekonomskom pokretaču može značajno doprinijeti većoj otpornosti kompanija na ekonomsku krizu.

Pridružite se ovom online forumu kako biste saznali kako kompanije u Bosni i Hercegovini digitaliziraju svoje usluge i pomažu drugim organizacijama da pojačaju otpornost kompanije usred pandemije COVID-19.

Imat ćete priliku slušati predstavnike bh. kompanija koje dolaze iz IT sektora, robotike, finansijskih tehnologija i marketinga, kao i pridružiti se otvorenoj raspravi na temu „digitalni oporavak“.

Cilj foruma je razmjena najboljih praksi u procesima digitalizacije kao prvi korak ka oporavku, ali i kao sredstvo za nove tržišne mogućnosti koje će omogućiti BiH da se bolje integrira u postojeće i novoosnovane globalne lance vrijednosti i bude na prvom mjestu na novim tržištima.

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Pridružite se online sesiji “Digitalni oporavak” u utorak, 14.07.2020. u 10:30, na linku: VIDEO

     

Kontakt informacije:

   
Bosna Bank International d.d.
Trg djece Sarajeva bb 
71000 Sarajevo | Bosnia and Herzegovina
Tel: 033 275 221  
E-mail: alma.redzepagic@bbi.ba 
www.bbi.ba

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.