Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Dženan Tikveša: Nedžad Koldžo jeftinim populizmom prekriva netransparentno izdvajanje 80 hiljada KM za vjerske zajednice

Nedžad Koldžo, načelnik općine Novo Sarajevo, potpisao je ugovor s predstavnicima vjerskih zajednica o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 80.000 KM. Prilikom potpisivanja izjavio je kako, iako to nije nadležnost općine, općina ima moralnu obavezu da pomaže vjerskim zajednicama u njihovom nesmetanom funkcionisanju.

Ovo je školski primjer jeftinog retoričkog populizma u političkom diskursu, koji nema pravno uporište, smatra Dženan Tikveša, član Naše stranke Novo Sarajevo:

“Finansiranje vjerskih zajednica je posao iz djelokruga općine koji ona može obavljati, ako je za to osigurala finansijska sredstva u budžetu, u skladu sa Zakonom o slobodi vjere pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH. Stoga, ostaje nejasno kako je načelnik Koldžo došao do zaključka da to nije nadležnost općine te da se navedena sredstva mogu dodjeljivati za tekuće održavanje vjerskih objekata, nabavku sitnog inventara, opreme za nesmetan rad vjerskih zajednica i plaćanje režijskih troškova. Stvarni problem je to što su navedena sredstva dodijeljena bez osiguravanja transparentnosti i to na osnovu pojedinačne odluke načelnika bez utvrđenih kriterija za ocjenu kvaliteta programa i projekata, i to ne za namjenu koju predviđa pomenuti zakon.

Zbog toga ćemo na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća tražiti da nadležna služba pripremi akt kojim će utvrditi kriteriji za raspodjelu i dodjelu grant sredstava za potrebe vjerskih zajednica kao i proceduru apliciranja za dodjelu istih, jer slabosti upravljanja procesom dodjele grantova mogu dovesti do neadekvatnog trošenja budžetskih sredstava što za posljedicu može izazvati šire društvene i ekonomske posljedice i nepovjerenje građanki i građana, poreskih obveznika da se javni novac ne troši na ispravan način.”

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.