Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost BPS - Sefer Halilović

Saopćenje

BPS smatra da je Sarajevo duboko posramljen grad, a posebno njena Općina Centar, kada je dozvoljeno da se, poput starog i bezvrijednog gvožda, iz parka Hastahana ukoni umjetnička instalacija, koja je obišla Rim, Veneciju i Istanbul, te se kao poklon auta, Helmuta Lutz-a, skrasila u Sarajevu.

Sarajevo ima ozbiljan problem nedostatka zelenih površina, sadržaja za djecu dok, sa druge strane, ima višak poslovnih zgrada, tržnih centaara, stotine stambenih zgrada koji potpuno i trajno mijenjaju izgled Sarajeva u običnu, bezbojnu, spavaonicu.

Vjerujemo da park Hastahana, do decembra 2020.godine, neće promijeniti svoj izgled i namjenu, a BPS će se, nakon općinskih izbora 2020.godine, zalagati za park Hastahana koji koristi građanima i njihovoj djeci, a ne tajkunima i građevinskim firmama.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.