Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost BPS-Sefer Halilović

Saopćenje, Ilustracija

BPS upućuje zahtjev i apel vlastima u Bosni i Hercegovini na državnom, federalnom i kantonalnim nivoima da, pod hitno i primarnu tačku svog djelovanja, uzmu zaštitu stanovništva od migrantskog nasilja.

Zbog svakodnevnih pljački, ubistava, krvavih obračuna, koji se protežu od Sarajeva do Bihaća, građani Bosne i Hercegovine sve nesigurnije se kreću u svojoj državi, sa strahom izvode djecu iz svojih kuća a njihova imovina je ugrožena i predmetom stalnih napada.

Država građanima mora garantovati fizičku sigurnost, kao i sigurnost njihove imovine, inače je svaki državni zahtijev za poštivanjem zakona, za plaćanjem dadžbina i poreza otpuno besmislen jer država bi, upravo sa tim novcem, građanima trebala vratiti usluge sigurnosti i prosperiteta.

BPS poziva stranke koje vrše vlast da, pd hitno, preduzmu korake, stave migrantsko kretanje pod potpunu kontrolu, onemoguće njihovo slobodno kretanje širom bh.gradova, te vrše selektivno puštanje iz migrantskih kampova uz, obavezno, protjerivanje onih koji krše i najmanje zakone naše države.

Pored ionako urušenog bh.suvereniteta i sigurnosti bh.građana, migrantska kriza je, uz korona krizu, tas na vagi koji građani naše zemlje neće moći izdržati.

BPS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.