Stranačke aktivnosti

Saopćenje Građanske demokratske stranke BiH

Saopćenje

Vasva Begić, nosilac liste GDS BiH za Opštinu Stari grad Sarajevo  počela je  izbornu kampanju  susretima  sa svojim sugrađanima u čuvenim sarajevskim mahalama i obilaskom Bašćaršije koja je središte kulturno istorijske,prirodne i duhovne baštine naše zemlje.

Poštujući posebne mjere  koje su propisane zbog pandemije Vasva Begić je od svog rođenja  stanovnik Starog grada  i odlučila se za kampanju "od čovjeka do čovjeka"tokom koje će izložiti u direktnom razgovoru sa svojim komšijama Program 11  temeljnih odrednica  GDS BiH  za preporod Starog grada pod sloganom  GDS BiH "BiH u Evropi-Evropa  u BiH".

Sa Programom GDS BiH Stari grad ostvaruje preokret u svom razvoju i postaje nova urbana međunarodna oaza glavnog grada BiH jer građani imaju mogućnost preuzimanja upravljanja vlastitim interesima i potrebama .

U Programu se ističe:

1.jačanje učešća i uloge  svih građana u odlučivanju u Opštinskom vijeću  i naročito u kontroli   rada Načelnika i stručnih službi Starog grada  u skladu sa Statutom opštine i tačno određenog djelokruga rada. u ostvarivanju  građanskih prava,sloboda i interesa ,prvenstveno  putem mjesnih zajednica koje treba da preuzmu največi broj ovlaštenja i nadležnosti  i da postanu  mjesta stvarne,a ne samo  formalne , neposredne lokalne samouprave građana .Opština je dužna da osigura ravnomjeran i jednak razvoj svih područja i im da a ključnu ulogu  se stara o  ustanovama i prostorima i na racionalan način kako bi one bile u suštinsko  funkciji građana.  

2.briga za zdravlje i socijalnu podršku za svakog čovjeka,posebno djecu,mlade ,stare i iznemogle i civilne i ratne vojne invalide i  uređenje i izgradnja potrebne infrastrukture,za  društveni život, obrazovanje na svim nivoima i sve generacije, potpora za rad naučnih ,kulturnih i sportskih institucija moraju biti u osnovi svakog opštinskog  programa. 

3.prepoznatljiva  i  kreativna  pozicija Opštine Stari  grad u zajednici  gradskih opština Sarajevo,Kantona SA , Federacije  i BiH i u međunarodnoj saradnji  u vezi novih investicija i tehnologija i obrazovanja koje će osigurati da  se obezbjedi održivi razvoj tradicionalnih i modernih zanimanja i nova radna mjesta u svim oblastima proizvodnje , osobito u oblasti atraktivnije i osmišljenije turističke ponude Starog grada formiranjem Fonda Bašćaršija. 

4.održavanje,obnova i nužna restauracija najvrednijih kulturno - historijskih  i sakralnih objekata, i  cjelovita  arhitektonsko -urbanistička,    preobrazba Starog grada koja će  vratiti autentični  izgled i  sadržaje područja  i zabranu gradnje koja ugrožava mogućnost  da  njegovo povijesno  jezgro može  konkurisati   za Listu  svjetske baštine UNESCO-a.

5.preispitivanje odluka  i zakona o pravima zanatlija i davanje podsticaja starim zanatima  u svim mogućim formama ,od smanjenja cjena  zakupa prostora do potpunog  oslobađanja od zakupnine i afirmacije i vraćanja u funkciju   zanata u ulicama  koje su dobile imena po njima..

6.uvođenje  Starog grada uevropski  program zaštite životne sredine i korištenje svih prednosti za organsku proizvvodnju,,

7.stvaranje slobodne zone parkova sa  cvjetnim vrtovima i stablima vočki koje uspjevaju na našem tlu , sa čistom rijekom Miljackom od izvora i Kozije  ćuprije i Darive  do Drvenije  i na memli strani Starog grada.

8.stvaranje  uslova za prvu opštinu bez klasičnog  javnog gradskog prevoza/tramvaja i autobusa /i uspostavljanje alternativnog režima saobračaja koji će garantovati  povezanost svih djelova opštine i čisti zrak,smanjenje buke i stvaranje  jedinstvene internacionalne kulturne, rekreativne  i  trgovačke zone u Evropi. 

9.direktno učešće opštine  u upravljanjanju resursima i  na prostoru Starog grada iprenošenje  u nadležnost  na opštinu  sa Grda i Kantona  na temelju sporazuma sa drugim gradskim opštinama i KSA

Opština Stari grad treba da razmotri vlastitu  viziju svog  prostornog,urbanog razvoja,kao  i grada i kantona  Sarajeva i susjednih opština u regiji .Strategiju razvoja koja će sadržavati sve komparativne /ekonomse i druge specifične prednosti/ sarajevske kotline i planinskog ,olimpijskog okruženja,posebno prirodnih bogatstava kao što su šume vode i zemljištei i zrak.

10..obavezna redovna konsultacija viječnika u pratnji opštinske administracije sa građanima tokom četverogodišnjeg mandata u vezi sa izvršenjem buđeta opštine koji se na isti način treba donijeti tako da opštinske stručne službe budu  javni  servis građana ,kao  izabrani viječnici i Naćelnik.

11.Građanke i građani Starog grada treba da imaju  neotuđivo pravo da se izjašnjavaju o svakoj promjeni u Opštini Stari grad  bilo da je riječ o promjenama u prostornim i regulacionim planovima , komunalnim uslugama ili uređenju pojedinih dijelova opštine  ili rušenju i izgradnji  objekata putem opštinskog referenduma.Stari grad ne smije biti prepušten "na milost i nemilost" bilo kojeg "nivoa" vlasti jer sve odluke u ovim oblastima zadiru u interese građana. i utiču na mir,sigurnost i kvalitet života.

"Dajući mi  svoje povjerenje, poštovani sugrađani, vi dajete svoj glas vašoj  komšinici koja je odrasla sa vama i djeli svako dobro i sve probleme svakodnevnice u kojoj živimo. Garantujem vam svojim dosadašnjim životom i radom  da ću realizovati Program GDS BiH na vašu dobrobit i da ću istrajati na svim temeljnim odrednicama. koje vam predstavljam ",istakla je pravnica Vasva Begić,kandidatkinja Građanske demokratske stranke Bosne i Hercegovine,na početku kampanje OD ČOVJEKA DO ČOVJEKA  pod sloganom GDS BiH "Evropa u BiH-BiH u Evropi".

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.