FENA biznis

Podrška Raiffeisen Banke i EBRD-a za žene u biznisu

Saopćenje, Foto FENA/Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

2 miliona eura EBRD kredita za Raiffeisen banku za daljnje kreditiranje kompanija koje vode žene
Tokom zajedničkog webinara će klijentima biti predstavljen program i ponuđeni savjeti
 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Raiffeisen banka udružuju snage u cilju podrške kompanijama u Bosni i Hercegovini koje vode žene i to kroz kreditnu liniju vrijednosti od 2 miliona eura. Ova sredstva će se koristiti za kreditiranje mikro, malih i srednjih kompanija koje vode žene poduzetnice, a ovim se omogućava pristup finansijskim sredstvima koji za ovaj segment klijenata vrlo često predstavlja izazov. Ovo je posebno značajno u kontekstu ekonomskog utjecaja pandemije koronavirusa koja je imala efekt na brojna mala preduzeća u Bosni i Hercegovini.

„Raduje nas što potpisivanjem ovog ugovora jačamo našu višegodišnju i uspješnu, partnersku saradnju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj koju realizujemo kroz više različitih programa finansiranja. Kreditna linija od 2 miliona eura će omogućiti da osnažimo i damo podršku kompanijama čiji su vlasnici ili vodeći rukovodioci žene što odražava našu strategiju održivosti da budemo podjednako fer partner svim našim klijentima. Sredstva će biti iskorištena za finansiranje trajnog obrtnog kapitala do 3 godine, te za investicijske kredite do 5 godina. Kako bi se klijenti mogli detaljnije upoznati s ovom kreditnom linijom, Raiffeisen banka i EBRD će organizovati webinar tokom kojeg će dobiti i korisne savjete i informacije za njihovo buduće poslovanje“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.

Manuela Naessl, direktorica EBRD ureda u Bosni i Hercegovini je istakla: „EBRD program „Žene u biznisu“ ima za cilj osloboditi potencijal ženskog preduzetništva tako što obezbjeđuje pristup finansijskim sredstvima i znanju neophodnom za rast njihovog poslovanja. Veće učešće žena u ekonomiji i prevazilaženje spolnih razlika su pretpostavke za povećanje napretka zemlje te za inkluzivnije, pravednije i pravičnije društvo.“

Kredit se odobrava u sklopu EBRD-ovog segmenta za Zapadni Balkan i to u okviru programa „Žene u biznisu“, koji predstavlja kombinaciju savjetodavnih usluga i kreditnih linija posredstvom lokalnih partnerskih banaka. Riječ je o ponudi koja uključuje edukaciju, podučavanje te razmjenu znanja. Do danas je kroz ovaj program obezbijeđeno više od 500 miliona eura u 18 zemalja u kojima EBRD investira - od Maroka i Egipta do Zapadnog Balkana, Istočne Evrope, Kazahstana i Tadžikistana, te Turske i Kavkaza. U Bosni i Hercegovini, EBRD je vodeći investitor sa više od 2,6 milijardi eura uloženih do danas u 183 projekta širom zemlje. Ova banka se fokusira na širenje lokalnog privatnog sektora, promovisanje regionalne i međunarodne integracije i održive upotrebe resursa.

* * * * *

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji. 

Osnovana 1992. godine,  danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.300 zaposlenika Banke putem 100 poslovnica pruža usluge za oko 430.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, te RL ASSISTANCE.

Raiffeisen grupacija 130 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

 

Kontakt informacije:

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
· 71 000 Sarajevo
· Zmaja od Bosne bb
· S.W.I.F.T.: RZBABA2S
· Raiffeisen direkt info: 081 92 92 92
· Fax:  +387 33 21 38 51
·  www.raiffeisenbank.ba

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.