Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Građanske demokratske stranke BiH

Saopćenje

Građanska demokratska stranka  Bosne i Hercegovine poziva Agenciju za statisitku BiH da  javno predstavi sve relevantne informacije u posljednjih 9  mjeseci  2020. i da objavI  uporedne  informacije sa prethodne dvije godine za isti period.Podrazumjeva se prezentacija na osnovu  praćenje podataka, /mjesečno, kvartalno i godišnje/. To je nužno i radi demistifikacije i normalizacije komunikacije  u društvu i posebno  zbog  prisutne i  očigledne manipulacije i  korištenja  reduciranih podataka ćija je svrha širenje straha i uznemirenosti i kontrole ponašanja građana. Osnovni zahtev  je da se daju tačne i cjelovite  informacije o tome  ko je  sve  i za šta odgovoran i vode li društvene procese kompetentni i kvalifikovani kadrovi. Na sceni su "sveznajući" zaduženi zastupnici institucija i političari koji preuzimaju ulogu medijatora i portparola pojedinačnih i grupno svojinskih interesa  koji  donose odluke i propisuju i povlače mjere  mimo stručnjaka od školstva do zdravstva.  

Građani treba da dobiju objektivne i potpune podatke o svim oblastima života, rada i stvaralaštva u BiH, imajući u vidu  okolnosti života i rada za vrijeme pandemije .koronavirusa COVID-19  

Nužno je da se javnosti daju stručne i uporedne analize za svaku pojedinačnu oblast/demografija, zdravstvo, ekonomia, obrazovanje i naučno istraživački kapaciteti i rezultati, industrija, poljoprivreda, komunalna infrastruktura, građevinarstvo, kultura, saobračaj, investicije, nove tehnologije i mediji, rast cjena, robne rezerve, turizam,..

Na ovaj način bi se došlo do boljeg društvenog razumjevanja i povjerenja  što bi uticalo i na  odgovornost svih socijalnih partnera i sudionika u prevladavanju zdravstvene i ekonomske i socijalne krize kroz koju prolazimo zajedno sa svijetom.  

Posebno je važno da se javnost upozna sa  trenutnom slikom stanovništva i da se osigura  redovna  i tačna informacija o rođenim i umrlim, vrstama bolesti od kojih građani oboljevaju pored koronavirusa, kao i o kapacitetima i opremljenosti zdravtvenih institucija, broju i strukturi  medicinskog i nemedicinskog osoblja, zdravstveno-obrazovnih institucija i naučno-istraživačkih institutra, i naučnih i univerzitetskih kadrova, stagnaciji i rastu plata zdravstvenih radnika, investicijama u zdravstvo, o farmaceutskim kompanijama, tržištu medicinskom opremom i strateškim medicinskim rezervama, i dr

Javnost treba da dobije odgovore na razini BiH pred lokalne izbore i pripremu za popis stanovništva kako bi se pokazala jasna evropska perspektiva u situaciji u kojoj se se očekuje kandidatski status naše zemlje za ulazak u EU,izjavio je Ibrahim Spahić, predsjednik GDS BiH.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.