FENA biznis

EduIS postao digitalna podrška obrazovnom sistemu OŠ Nikola Tesla u Banjoj Luci

Saopćenje, Foto FENA/LANACO

EduIS postao digitalna podrška obrazovnom sistemu OŠ Nikola Tesla u Banjoj Luci

Danas, 29.10.2020. godine u prostorijama LANACO Tehnološkog centra u Banjoj Luci potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Osnovne škole Nikola Tesla iz Banjaluke i kompanije LANACO, o korišćenju EduIS softvera za podršku obrazovanju.

Zahvaljujući ovoj saradnji, učenicima Osnovne škole Nikola Tesla će se pružiti tehnološko okruženje kakvo zaslužuju na putu njihovog obrazovanja, a roditeljima će se omogućiti praćenje nastavnih aktivnosti i sadržaja u bilo kom momentu, uz pomoć računara, tableta ili mobilnog telefona.

„Već samo ime naše škole govori o tome da je jedan od naših ciljeva inovativnost u pristupu radu i poseban fokus na predmete iz STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Zato je uspostavljanje saradnje sa kompanijom LANACO, u stvari,  logičan korak u razvoju naše škole. Osnovna škola „Nikola Tesla“je od ovog septembra prvi put otvorila vrata učenicima i od prvog dana je LANACO bio uz nas. Nadam se da će se naša saradnja i dalje razvijati u mnogim pravcima, od korištenja EduIS-a, pa sve do organizovanja razgovora i radionica sa LANACO-vim stručnjacima iz STEM oblasti“, poručila je Danijela Risović, direktorica Osnovne škole Nikola Tesla.

EduIS predstavlja savremeno softversko rješenje za jednostavno, efikasno i sigurno praćenje procesa obrazovanja, u kome su objedinjeni učenici, nastavnici, roditelji, uprava škole i stručni saradnici.

Jednostavan korisnički interfejs i veliki niz različitih funkcionalnosti čine ga drugačijim od ostalih, zbog čega je on velikom brzinom stekao široku primjenu kod učenika, nastavnika i roditelja širom svijeta.

„Tokom ovih izazovnih vremena, LANACO pruža digitalnu podršku učesnicima obrazovnog sistema da se na što jednostavniji način okrenu primjeni savremenih tehnologija i inovativnim rješenjima. Potpisivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Osnovnom školom Nikola Tesla, mi zajedničkim snagama nastavljamo da gradimo siguran put podrške učenicima, njihovim roditeljima ili starateljima, nastavnicima, ali i svim drugim učesnicima obrazovnog procesa”, poručio je Dragan Ninić, Menadžer sektora za razvoj poslovanja u kompaniji LANACO.

U sklopu EduIS elektronskog dnevnika integrisan je Office 365 paket koji omogućava korišćenje brojnih aplikacija za podizanje nastavnog procesa na viši nivo.

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.