Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Nezavisnog bloka

Saopćenje

Nezavisni blok je u sklopu svoje Populacijske politike predstavio principe kojima se izjednačava pravo na subvenciju i podršku države za privatne vrtiće, na isti način i iznos kako se to radi sa javnim vrtićima.

“Činjenica je da u mnogim mjestima nema dovoljno kapaciteta za smještaj djece u javne vrtiće, a za privatne mnoge porodice teško mogu izdvojiti puno iznos za ovu uslugu.

Posebno su to velika izdvajanja za porodice koje imaju više djece koja moraju u vrtić.

U vremenu u kojem postajemo država staraca, kada odlazi veliki broj, posebno mladih iz BiH, za one koji su odlučili ostati u našoj zemlji i podizati svoju djecu ovdje, najmanje šta država i društvo moraju osigurati jeste da im pomognu u plaćanju ove obaveze i da mogu biti sigurni da će njihova djeca imati jednaku podršku bilo da borave u javnim, državnim ili privatnim vrtićima.

Svi naši kandidati koji budu izabrani i na općinskom nivou, aktivno će zagovarati planiranje sredstava za podršku ovoj ideji i vjerujemo da će ona ubrzo biti pravilo na prostoru cijele BiH,” izjavila je Amra Smriko, kandidatkinja Nezavisnog bloka za Gradsko vijeće Zenica.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.