Stranačke aktivnosti

Saopštenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Vildana Bešlija: Pokretanje taksija za osobe s invaliditetom mora biti subvencionirano

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, kojim se prvi put regulira pitanje taksi prevoza za osobe s invaliditetom. Sve je poteklo od inicijative Vildane Bešlije, zastupnice Naše stranke:

„Inicijativu sam upućivala u više navrata, međutim nije se mogla ranije realizovati jer ta mogućnost nije postojala u zakonu na federalnom nivou koji regulira ovu oblast. Kad je taj zakon izmijenjen, također na osnovu moje inicijative, stekli su se uslovi da se u istom smjeru uredi i legislativa na nivou kantona. Time smo napravili krupan korak da nam kanton i grad budu po mjeri svih naših građana. Sve sam radila u saradnji s osobama s invaliditetom, sretna sam zbog njih, znam šta im ovo znači, ali i tužna, jer neki od njih, nažalost, nisu dočekali da se voze u tom taksiju a dali su znanje, dobru volju, optimizam i energiju da do ovog dođe. To je posebno frustrirajuće s obzirom na činjenicu da jedan taxi prevoznik ima vozilo priagođeno osobama s invaliditetom već šest godina, koje se moglo koristiti, ali zbog čekanja na izmjenu zakona građani su ostali uskraćeni za ovu vrstu usluge, koja im je prijeko potrebmo posebno u uslovima pandemije.

Ono što je također važno jest da pokretanje ovog posla bude subvencionirano. Ipak se radi o posebno prilagođenim vozilima u koja se ulaže više. To ulaganje moglo bi uticati na veću cijenu taksi prevoza što bi umanjilo efekt ove lijepe vijesti, jer osobe s invaliditetom su jako često u nezavidnoj materijalnoj situaciji i onda ne bi mogle koristiti ovu uslugu.“

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.