Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Parlament Federacije BiH večeras je odbio da usvoji Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača koji je predložila Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke.

“Zakon koji je odbijen nudi zaštitu osobama koje prijavljuju kršenje ljudskih prava, korupciju, generalno nezakonite radnje, kakve su i zlostavljanje štićenika u Zavodu u Pazariću, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje o kojem se ovih dana intenzivno govori, mobing i diskriminaciju... Izgovor Vlade bio je da nema potrebe za ovim zakonom jer je Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, koji Vlada smatra sličnim zakonu koji sam predložila, prije tri godine usvojen u vidu Nacrta. Međutim, taj zakon, čak i da je sličan, nije nikada usvojen.

Ovim odbijanjem Vlada je mnoge koji su spremni da stanu u odbranu obespravljenih obeshrabrila da to učine. Samim žrtvama je poručila da su same.”

Osim toga, navodi Ćudić, obeshrabrujuća je i činjenica da Vlada nije u stanju prepoznati suštinske razlike između Zakona o zaštiti uzbunjivača i Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije ili da svjesno stvara zabludu o njihovoj sličnosti: “Korupcija jest jedna od pošasti našeg društva, ali ona ne obuhvata nasilje, seksualno ili bilo koje drugo, različite vrste diskriminacije, uznemiravanja i sl. Ako ikad i usvoje Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, njegovom primjenom neće se početi rješavati problemi koje sam adresirala u Zakonu o zaštiti uzbunjivača”.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.