Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Na jučerašnjoj sjednici Parlamenta FBiH usvojen je zaključak kojim se nalaže Ministarstvu pravde da za narednu sjednicu pripremi i dostavi izmjene i dopune Krivičnog zakona koje se tiču nasilja nad djecom i ženama.

Zaključak je Parlamentu predložila Komisija za ljudska prava i slobode Predstavničkog doma PFBiH na inicijativu zastupnice Naše stranke Miomirke Melank, koja je prije sedam dana imenovana za predsjednicu ove Komisije.

Zaključak je napisan u skladu sa Preporukama UN Komiteta za prava djeteta i Komiteta za eliminaciju diskriminacije prema ženama, UN deklaracijom o uklanjanju nasilja nad ženama, Lanzarote konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe i Istambulskom konvencijom VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

„Veliki dio izmjena Krivičnog zakona tiče se povećanja kazni za počinioce krivičnih djela protiv spolne slobode i morala koja su načinjena na štetu djeteta, ali i za krivična djela koja se tiču nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zakonodavna praksa i kaznene odredbe u Krivičnom zakonu Federacije suviše su blage i nedostatne i ne pružaju nikakvu satisfakciju žrtvama“, kaže Melank.

Imajući u vidu nedavnu eskalaciju prijavljivanja ogromnog broja slučajeva silovanja u cijelom regionu, nakon javne objave glumice Milene Radulović, znajući da je u BiH svaka četvrta žena žrtva nekog oblika nasilja, ove izmjene su, po mišljenju Melank, više nego dobro došle, ali ona također napominje: „Treba imati u vidu da su promjene i ranije predlagane, ali nisu usvajane do eskalacije problema. Klub Naše stranke u maju 2020. predao je inicijativu sa 42 izmjene KZ usklađene s međunarodnim konvencijama o pravima djece i pravima žena. Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u kojima je, pored mene, iz Naše stranke član bio još i Mirsad Čamdžić su još prije godinu dana razmatrale i podržale izmjene Krivičnog zakona koje se tiču zaštite prava djece i seksualnog nasilja i usvojile zaključke da se što skorije usvoje izmjene i dopune Krivičnog zakona uz harmonizaciju s pomenutim konvencijama. Komisija je tada dala rok od 60 dana da se predložene izmjene pripreme i nađu u proceduri.“

Na 11. sjednici 19. 2. 2020. Predstavnički dom je čak bio prihvatio inicijativu obje komisije i dao rok od 60 dana nadležnim ministarstvima da sačine adekvatne prijedloge, ali se tada ništa nije dogodilo.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.