FENA biznis

RBI: Fokus na obnovljivu energiju, postepeno izbacivanje termalnog uglja

Saopćenje

RBI: Fokus na obnovljivu energiju, postepeno izbacivanje termalnog uglja iz upotrebe

 

·        Oko jedne trećine austrijskih kredita za pravna lica biće odobreno do 2025. godine za investicije usklađene sa Okolišnim i društvenim s standardima upravljanja

·        Neće biti novih kredita za klijente koji imaju preko 25% prodaje termalnog uglja, a postojeće obaveze moraju biti otplaćene najkasnije do 2030. godine

·        Od ovog trenutka nema novih finansijskih usluga za nove ili postojeće termoelektrane na ugalj ili rudnike 

 

Raiffeisen Bank International (RBI) je posvećena promociji ekološki prihvatljivih tehnologija te će se u predstojećem periodu još više fokusirati na obnovljivu energiju. Cilj ove strateške orijentacije je povećanje kreditne eksponiranosti prvenstveno u području tehnologija za iskorištavanje energije vjetra i sunca, koje su značajno unaprijeđene tehnološkim napretkom posljednjih godina.

Istovremeno, banka je sebi uvela stroga ograničenja vezano za „napuštanje uglja“. Uprava je nedavno usvojila smjernice na osnovu kojih portfelj finansiranja RBI grupacije vezan za ugalj, odnosno iznos kredita povezanih sa termalnim ugljem i njegovom trgovinom, će biti značajno smanjen. Jednostavno rečeno, u budućnosti se neće poslovati s kompanijama koje generišu više od 25% prihoda na osnovu iskopavanja termalnog uglja. Slijedom navedenog, isto se odnosi i na energetska i trgovačka društva. Neće se odobravati novi krediti za ove klijente, a njihova tekuća zaduženja moraju biti otplaćena najkasnije do 2030. godine. Na kraju 2020. godine, ukupni krediti u otplati koje je RBI grupacija odobrila ovim klijentima dostigli su iznos od oko 1,4 milijarde EUR, što je oko 0,65% ukupnog obima kredita u otplati za pravna lica na nivou grupacije. Također, od ovog trenutka RBI se obavezuje da neće odobravati nove finansijske usluge za nove ili postojeće termoelektrane na ugalj ili rudnike, niti će direktno učestvovati u (re)finansiranju ovih društava.

„Ovom strateškom odlukom pravimo značajan korak na putu ka postizanju klimatskih ciljeva Evropske Unije te na taj način opravdavamo naše razumijevanje odgovornog korporativnog građanina", izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a. „Napuštanje finansiranja vezanog za ugalj – ne samo od strane RBI-a, nego i sve većeg broja banaka širom svijeta – pružiće dodatni vjetar u leđa ovom nepovratnom procesu dekarbonizacije".

Strateško pozicioniranje u domenu obnovljive energije nastupa nakon odluke šefova država i vlada EU- a iz decembra 2020. godine kada su se usaglasili o 55%-tnom smanjenju emisije stakleničkih gasova do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu. Koristeći svoju sveobuhvatnu paletu finansijskih proizvoda prilagođenih klijentima, RBI ima za cilj da poveća udio kredita pravnim licima odobrenim iz Beča, za investicije usklađene sa Okolišnim i društvenim standardima upravljanja (ESG) sa trenutnih oko 10% na jednu trećinu do 2025. godine.

„Finansijski sektor može dati veliki doprinos dekarbonizaciji naše privrede i naših života u cjelini, kako razvojem održivih proizvoda tako i savjetovanjem klijenata kada je riječ o tranziciji prema održivom korporativnom upravljanju" izjavio je Peter Lennkh, član Uprave nadležan za poslovanje s pravnim licima. „Benefiti održivog finansiranja za naše klijente su očiti, uključujući širenje finansijskih izvora te povoljnije cijene u kratkom i srednjem roku. I posljednje, ali ne manje važno obzirom da se radi o nečemu što je ispravno – nadopunjavanje održivog poslovnog modela održivim finansiranjem zaokružuje strategiju u ovom smislu".

Ova inicijativa obnovljive energije je u skladu sa ESG programom RBI-a čiji je cilj postizanje snažnog rasta u zelenom i društvenom segmentu finansiranja u Austriji te Srednjoj i Istočnoj Evropi. RBI je najveći emitent zelenih obveznica u Austriji sa ukupnim obimom od 1,3 milijarde EUR. Prema Bloombergu, RBI je bio drugi po veličini emitent zelenih ili održivih obveznica u Austriji i Srednjoj i Istočnoj Evropi po obimu dogovorenom za klijente na kraju 2020. godine – i jedina austrijska banka među značajno većim, međunarodno aktivnim institucijama [zelene dionice su vrijednosni papiri sa fiksnim prihodom čija upotreba sredstava mora imati pozitivan uticaj na okoliš i/ili klimu. Obveznice koje se odnose na održivost moraju dodatno imati i pozitivan društveni efekat]. Potpisivanjem globalnih UN principa odgovornog bankarstva, kao prva austrijska bankarska grupacija u januaru 2021. godine, RBI je demonstrirala svoju pionirsku ulogu, posebno u Austriji. 

* * * * *

RBI svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 13 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

Oko 46.000 zaposlenika pruža usluge za 16,8 miliona klijenata u preko 2.000 poslovnica raspoređenih uglavnom u SIE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija u okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije. RBI je vlasnik Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) or

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)

www.rbinternational.com

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.