Društvo

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata otvorena Covid terapijska ambulanta

Saopćenje, Foto FENA/Služba za protokol i press KS

SARAJEVO, 17. marta (FENA) - U prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, u ulici Patriotske lige 36, jutros je otvorena Covid terapijska ambulanta, još jedna na području Kantona Sarajevo.

Namijenjena je za covid pacijente s područja općina Centar i Stari Grad Sarajevo koji će na ovom mjestu moći primati neophodnu terapiju. 

Ovo je jedna od aktivnosti Vlade i Ministarstva zdravstva KS kojom se nastoje povećati kapaciteti JU Dom zdravlja KS i što efikasnije odgovoriti na povećan priliv pacijenata na ovom nivou zdravstvene zaštite. 

Po riječima v.d. direktorice Doma zdravlja Amele Kečo, u novootvorenu Covid terapijsku ambulantu dolazit će pacijenti sa lakšom i srednje teškom slikom oboljenja, kojima treba injekciona terapija i kiseonička potpora.

Pacijente sa težim simptomima preuzimat će uposlenici Covid ambulante DZ Vrazova. 

V.d. direktorica Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Lejla Hrenovica-Bećarević izjavila je da je ova ustanova izašla u ususret građanima, kao i JU Dom zdravlja, jer će se sada smanjiti priliv pacijenata u Vrazovoj. 

- Osposobljeni smo kadrom, prostorom i opremom. Ovo će biti terapeutska ambulanta, dakle pružat ćemo usluge terapije. Kisika imamo u dovoljnim količinama, tako da možemo pružiti i te usluge - naglasila je direktorica Hrenovica-Bećarević, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS. 

(FENA) E.F.