Ekonomija

Održana hitna sjednica Ekonomsko-privrednog savjeta KS

Saopćenje, Foto FENA/Kanton Sarajevo

SARAJEVO, 18. marta (FENA) - Hitna sjednica Ekonomsko-privrednog savjeta KS održana je danas povodom pogoršane epidemiološke situacije u KS koja generira niz hitnih mjera u oblasti sanacije negativnih posljedica po privredu Kantona.

S obzirom da je Ministarstvo privrede KS pripremilo Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, članovi Savjeta razmatrali su izmjene i dopune postojećeg zakona ili mogućnosti predlaganja novog.

Također, bilo je riječi o mogućnostima da se u tekst zakona uključe i fizička lica (freelanceri), da se produži vrijeme trajanja oslobađanja privrednih subjekata od plaćanja administrativnih, sudskih i komunalnih taksi, plaćanja turističke članarine i naknade za općekorisne funkcije šuma.

Ministar privrede KS Adnan Delić pojasnio je da je stav administrativnih službi da nije moguće usvajanje novog zakona, s obzirom da je važenje pojedinih članova zakona bilo vezano za proglašenje stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), te da je jedan dio članova zakona prestao važiti nakon 60 dana od ukidanja stanja nesreće u FBiH, kao i da bi donošenje novog teksta zakona ugrozilo realizaciju kreditno-garantnog fonda KS.

Savjet je jednoglasno usvojio zaključak kojim je konstatovana potreba izmjene i dopune članova 2. i 3. postojećeg zakona. Prijedlog izmjene u članu 2. je da se postojeća definicija finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće, proširi i na druge kategorije troškova, kako za subjekte koji su posebno pogođeni, tako i za druge djelatnosti kojima rad nije bio direktno onemogućen, ali su indirektno imale posljedice, kao što je pad prihoda usljed pada platežne moći ljudi i drugih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Osim toga, predlaže se Vladi KS da razmotri mogućnost da se u tekst zakona uključe i fizička lica bez registrirane djelatnosti (freelanceri) koja kroz samostalan rad ostvaruju određene prihode koje prijavljuju Poreskoj upravi FBiH.

Izmjene predviđene za član 3. podrazumijevaju mjere oslobađanja sredstava iz Kreditno-garantnog fonda, koje će ga učiniti maksimalno operativnim u što kraćem vremenu, te da traženi uvjeti prepoznaju specifičnosti situacije uzrokovane pandemijom kovid virusa, odnosno da se KGF vrati na prvobitno zakonsko rješenje.

Također, potrebno je da Vlada KS na prijedlog Ministarstva privrede donese odgovarajuće programe, kako za male, tako i za velike subjekte, s tim da se vodi računa da se procedure što je moguće više ubrzaju i relaksiraju.

Delić se složio s tim prijedlogom istakavši da je Fond trenutno nefunkcionalan i nedostupan malim i srednjim privrednim subjektima. Predložio je da Savjet pripremi prezentaciju KGF-a kako bi ga što prije aktivirali, s obzirom da u njemu stoji 3,8 miliona KM na koje sva preduzeća imaju prava.

Treći zaključak tiče se mogućnosti oslobađanja plaćanja administrativnih, komunalnih, sudskih taksi i drugih naknada.

Predviđeno je da, ukoliko ne postoji mogućnost da se nastavi sa oslobađanjem od plaćanja istih, Ministarstvo privrede nađe rješenje kroz druge programe podrške, prije svega podršku subjektima male privrede, kroz povrat dijela navedenih troškova podrži posebno novoosnovane privredne subjekte, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

(FENA) L.A.