Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Mirsad Hadžikadić pisao Palmeru: Vaša navodna podrška “legitimnoj zastupljenosti”  takozvanih “konstitutivnih” naroda u Bosni i Hercegovini i kritika koncepta unitarne države

 

Poštovani gospodine Palmer,

 

Obzirom na Vašu izjavu od 11. marta 2021. godine, objavljenu na zvaničnoj web stranici „NVO Hrvatski narodni sabor BiH“, pod naslovom „Stavovi gosp. Palmera i legitimnih hrvatskih predstavnika su savršeno komplementarni“, izražavam zabrinutost zbog tačnosti ove izjave sa Vašeg sastanka sa gospodinom Draganom Ćovićem, predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Posebno je zbunjujuća Vaša navodna podrška konceptu „legitimnih predstavnika“ bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, kao i Vaše navodno dijeljenje mišljenja da postoji „radikalni unitaristički narativ kao retrogradan pokušaj dominacije jednog naroda“ u našoj državi.

Dalje, zbunjen sam posljednjom rečenicom u ovoj izjavi: „Ključne sudske odluke u predmetima “Sejdić & Finci” i “Ljubić” sprječavaju dominaciju i jačaju temeljne konstitucionalne odrednice Ustava BiH – konstitutivnost tri naroda i legitimno predstavljanje uz omogućavanje svim stanovnicima BiH da se kandidiraju i mogu biti birani“.

Prije svega, uzimajući u obzir ulogu Vaše države u procesu sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, siguran sam da ste svjesni činjenice da pojam „konstitutivnosti“ ne postoji u važećem Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno Aneksu IV Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Na ovaj pojam jedino podsjeća sličan termin koji se navodi u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine: „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstituentni narodi (zajedno s Ostalima) i građani Bosne i Hercegovine utvrđuju da je Ustav Bosne i Hercegovine sljedeći ... ”.

Na osnovu ove odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, jasno je da su tri konstituentna (sastavna), a ne „konstitutivna“ naroda jednako odgovorna kao i Ostali i građani Bosne i Hercegovine u određivanju Ustava naše države, kao i u uživanju njihovih prava i obaveza koje on definiše. Svaka osoba koja je izabrana u bilo kojem demokratskom izbornom ciklusu od strane građana Bosne i Hercegovine je zaista legitimna.

Nažalost, Vaš sagovornik, gospodin Čović, iako nije jedini, tvrdi da Izborni zakon Bosne i Hercegovine treba promijeniti na način da se osigura da Hrvati glasaju isključivo za Hrvate, Bošnjaci za Bošnjake, a Srbi za Srbe. Tako će se osigurati da će izabrani zvaničnici biti „legitimni predstavnici konstitutivnih naroda“. Ne razumijem ovaj koncept, obzirom da on ne postoji u modernoj teoriji države i nije kao takav definisan u važećem Ustavu Bosne i Hercegovine, koji predviđa da se Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama primjenjuje direktno kao lex specialis koji prevladava nad svim ostalim zakonima u BiH.

Takozvano „legitimno predstavljanje“ podrazumijeva da građani ne bi trebali glasati za kandidate koje preferiraju na osnovu njihovih zasluga i političkih programa, već primarno na osnovu njihove etničke

 

pripadnosti, što je u suprotnosti sa Sejdić & Finci, Pilav, Zornić, Slaku, Pudarić i sličnim presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ovakav koncept ograničava prava glasača i kandidata diskriminirajući i jedne i druge na bazi njihove etničke pripadnosti i adrese stanovanja.

Uvjeren sam da administracija Sjedinjenih Američkih Država zasigurno ne podržava ovakvu direktnu diskriminaciju bilo kojeg pojedinca u našoj državi ili ostatku svijeta. Prihvatanje ovakve diskriminatorne prakse je neprihvatljivo u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim državama u svijetu koje nastoje da razviju demokratiju.

Budući da nije moguće provesti presudu Sejdić & Finci, a istovremeno osigurati takozvano „legitimno predstavljanje“ koje je tražio gospodin Čović i oni koji dijele njegov stav po ovom pitanju, zaista sumnjam da je Vaš ili stav State Department - a kompatibilan sa ponovljenim zahtjevima za „legitimnim predstavljanjem“.

Takođe, obzirom Bosna i Hercegovina nije ni monarhija ni (kon) federacija, u skladu sa članom 1. njenog važećeg Ustava, što znači da je zaista unitarna država, zašto gospodin Čović i neki drugi zvaničnici u našoj zemlji tvrde da je za Bosnu i Hercegovinu opasno da „postane unitarna država“, jer „unitarna znači totalitarna, radikalna i fundamentalistička država“. Sve lokalne samouprave u unitarnoj državi podređene su centralnoj vlasti, što je slučaj u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Japanu, Poljskoj, Rumuniji, skandinavskim zemljama, Španiji itd. U Bosni i Hercegovini, na državnom nivou, zakoni se usvajaju širokim nacionalnim konsenzusom u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine izričito definiše da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće za sve administrativne nivoe. Dva entiteta u Bosni i Hercegovini i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nisu njene federalne jedinice koje su odlučile ujediniti se i uspostaviti ovu državu. Sve ovo implicira da važeći Ustav Bosnu i Hercegovinu zaista definiše kao unitarnu, a ne federalnu državu, zbog čega sumnjam da je Vaš stav ili stav vlade Vaše države o navodnoj neprihvatljivosti koncepta unitarne države u Bosni i Hercegovini kompatibilan sa stavom gospodina Čovića ili HDZ BiH po ovom pitanju.

Obzirom da gore navedena izjava od 11. marta nije u skladu sa izjavom Ambasade SAD-a izraženom u tweet-u: VIDEO a kako biste doprinijeli naporima političke organizacije „Platforma za progres“ da osiguramo da standardi propisani Aneksom VI (Ljudska prava) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksom 1 (Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini) na Aneks IV (tj. važeći Ustav Bosne i Hercegovine) tog međunarodnog sporazuma budu inkorporirani u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, dok pripremamo širok i sveobuhvatan konsultantski proces usmjeren na kreiranje novog nediskriminatornog ustava Bosne i Hercegovine, ljubazno Vas molim da podijelite sa nama stvarni stav administracije Vaše države o ova dva važna pitanja.

Mirsad Hadžikadić,

Predsjednik Platforme za progres

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.