Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Saveza za Stari Grad

Saopćenje

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Za rješavanje nastale situacije vezano za konstituisanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva, grubog kršenja Statuta Grada Sarajeva i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva neophodno je uključiti i Ured visokog predstavnika – OHR, pa i obratiti se Ustavnom sudu BiH, zbog neusklađenosti Statuta Grada Sarajeva sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Naime, u javnosti se steklo pogrešno mišljenje da je kandidaturom gradskog vijećnika Srđana Srdića, onemogućen izbor Bogića Bogićevića za Gradonačelnika Sarajeva.

Vijećnika Srdića  je u ime kluba gradskih vijećnika predložio šef kluba Vedran Dodik, član Saveza za Stari Grad, optužen da je predložio vijećnika Srdića po nalogu  stranaka  SDA i NES, nakon čega je kao predlagač, ali i sam kandidat, te  pomenute stranke doživio dosad neviđenu medijsku hajku, pozive na linč, osudu javnosti, prijetnje, klevete…

Istina je zapravo potpuno drugačija.

Srđan Srdić nije izabran za predsjedavajućeg Gradskog vijeća, pa nije ni mogao ugroziti izbor bilo koga, ali suština je u prebacivanju odgovornosti SDP-a i partnera na druge uz potpunu zamjenu teza i skrivanje istine,a to je da izbor Srdića, čak i da je izabran ne bi spriječio i onemogućio izbor Bogića Bogoćevića za gradonačelnika.

Statut Grada Sarajeva, istina propisao je da predsjedavajući Gradskog vijeća i Gradonačelnik ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda, ALI NIGDJE NE PIŠE da izbor predsjedavajućeg iz reda nekog naroda,  diktira izbor gradonačelnika,odnosno da onemogućava izbor kandidata iz istog naroda.

Član 40.  Statuta Grada Sarajeva, u stavu prvom propisao je: „ Za Gradonačelnika može biti izabran svaki građanin Bosne i Hercegovine koji ostvaruje biračko pravo na području Grada Sarajeva“

Dakle, nigdje u statutu niti drugom aktu ne stoji „osim ako je pripadnik konstitutivnog naroda kojem pripada i predsjedavajući Gradskog vijeća „

Obmana, laž i prevara je tvrdnja da bi se izborom vijećnika iz reda srpskog naroda za predsjedavajućeg, onemogućio izbor pripadnika srpskog naroda za gradonačelnika.

Najbolji primjer je Grad Mostar, gdje je nedavno bila potpuno ista situacija.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Mostara,  vijećnik Ivan Zelenika  izabran je za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Mostara, iz reda hrvatskog naroda, te zamjenici iz reda  bošnjačkog i srpskog  naroda  Salem Marić i Velibor Milivojević.

Nakon što je Gradsko vijeće za gradonačelnika izabralo Marija Kordića,  izabrani predsjedavajući GV Ivan Zelenika, obzirom da pripada istom narodu kao i gradonačelnik, podnio je ostavku, pa je za predsjedavajućeg  Gradskog vijeća Mostara tada izabran  Salem Marić, do tada, zamjenik predsjedavajućeg. Zapravo došlo je do rotacije unutar rukovodstva GV, prilagođeno izabranom gradonačelniku.

Uskratiti pravo nekome da bude biran za funkciju gradonačelnika, kako to mediji pogrešno prenose, vođeni dezinformacijama koje plasiraju lideri „trojke“, predstavljalo bi grubo kršenje Ustava BiH i prava lica da bude birano.

 Jednaka situacija bi bila da  sada u nastavku konstituirajuće sjednice, kada je izabran predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, po nacionalnosti Bošnjak, da se ospori i onemogući kandidatura pripadniku bošnjačkog naroda na poziciju gradonačelnika.

Gradonačelnik je najviša funkcija u jedinici lokalne samouprave, predstavlja Grad i prema njemu treba da se ravnaju druge pozicije pri provedbi statutarne obaveze po kojoj gradonačelnik i predsjedavajući vijeća ne mogu biti pripadnici istog naroda.

Takva je situacija i kod neposredno biranih načelnika općina i gradonačelnika, gdje se u odnosu na njih na poziciju predsjedavajućeg vijeća biraju pripadnici drugog konstitutivnog naroda u odnosu na načelnika/gradonačelnika.

Ukoliko bi se u nastavku sjednice onemogućilo kandidovanje i glasanje za gradonačelnika koji je po nacionalnosti Bošnjak, najgrublje bi se prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, a epilog pred ustavnim sudom, pa čak i dalje bio bi  kao u slučaju Sejdić i Finci.  

Dakle, LAŽ i manipulacija je tvrdnja da bi zbor Srđana Srdića onemogućio izbor Bogića Bogičevića!

Situacija u Gradskom vijeću Grada Sarajeva mogla se izbjeći da je neposredno prije sjednice održan međustranački dogovor, koji je izostao, jer su stranke tzv. trojke na silu i „na mišiće“ pokušali ostvariti svoje zacrtane ciljeve.

Posebno je problematično, prilikom glasanja o izboru gradonačelnika, grubo kršenje statuta Grada Sarajeva koji u članu 40. stav četvrti jasno precizira da „Predloženi kandidat mora prije izbora pismeno izjaviti da će prihvatiti izbor.“

Isti uslov prilikom izbora gradonačelnika predviđen je i u Poslovniku Gradskog vijeća u članu 12. stav 4. koji    također glasi :  „Predloženi kandidat mora prije izbora pismeno izjaviti da će prihvatiti izbor.“

Pored toga poslovnik je povrijeđen i u članu 95. Poslovnika, a koji glasi:

Član 95. (Glasanje o prijedlogu)

 (1) Izbor Predsjedavaju čeg Gradskog vijeća i zamjenika Predsjedavajućeg Gradskog vijeća vrši se tajnim glasanjem.

 (2) Ako je za izbor osoba iz stava 1. ovog člana predloženo više kandidata, glasanje se vrši za svakog kandidata posebno.

 (3) Ako kandidati nisu dobili potrebnu većinu, cjelokupni izborni postupak se ponavlja.

Kao što je jasno propisano u članu 95. stav 3. CJELOKUPNI IZBORNI POSTUPAK SE PONAVLJA, a što je regulisano članom 92. stav 2. koji glasi :

Član 92. (Izbor i razrješenje)

(1) Postupak izbora, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Gradskog vijeća, vrši se u skladu sa odredbama zakona, Statuta i ovog Poslovnika.

 (2) Postupku iz prethodnog stava prethodi konsultacija političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Kako niti jedan kandidat na sjednici dana 24.03.2021. NIJE DOBIO potrebnu većinu od 15 glasova za izbor, postupak se morao ponoviti, što obavezno predviđa konsultacije stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću, što se nije desilo, već je predsjedavajući iz ranijeg saziva Igor Gavrić, pod strahovitim pritiskom nastavio sjednicu, kršeći poslovnik, a u nastavku sjednice su svi prisutni vijećnici prekršili statut, jer su se upustili u glasanje o izboru gradonačelnika, iako statut precizno predviđa da „Predloženi kandidat mora prije izbora pismeno izjaviti da će prihvatiti izbor.“

Kršenje stauta povlači odgovornost rukovodstva Gradskog vijeća koje može biti smijenjeno radi toga, kako je to predviđeno Statutom i poslovnikom.

Zbog svega navedenog, a radi zaštite ustavnosti, zakonitosti i digniteta Grada Sarajeva, zatražit ćemo reakciju OHR-a i obratiti se Ustavnom sudu BIH.

 

Neshvatljiva je činjenica, da su svi mediji u vezi nastale situacije, prenijeli stavove skoro svih aktera u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, osim predlagača „spornog“ kandidata, čime su prouzrokovali nesagledivu štetu kako predlagaču, tako i stranci iz koje dolazi, na način da su dozvolili da pojedinci poput gradskog vijećnika Dragana Stevanovića u pojedinim medijima iznose brutalne laži i klevete na račun gradskog vijećnika Vedrana Dodika, a da pri tome druga strana nema priliku da iznese svoj stavi javnosti prezentira pravu istinu.

 

Sarajevo, 04.04.2020.

  GRADSKI VIJEĆNIK

SAVEZA ZA STARI GRAD

Vedran Dodik, dipl. pravnik

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.