Bosna i Hercegovina

Skupština BPK Goražde zatražila da se obezbijede dodatne vakcine za taj kanton

Tekst: Elma Geca, Foto/Fena: Elma Geca

GORAŽDE, 15.aprila (FENA) – Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici razmatrala je informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima u borbi sa pandemijom koronavirusa.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministar zdravstva Eniz Halilović prezentovali su kantonalnim poslanicima sve ono što je poduzeto prilikom trećeg vala pandemije, tokom kojeg je i u ovom kantonu registrovan veliki broj zaraženih i hospitaliziranih osoba te smrtnih slučajeva.

Između ostalog, naglašeno da su Vlada i Zavod zdravstvenog osiguranja BPK za nepunih mjesec dana interventno djelovali sa 85.000 KM prema zdravstvenim ustanovama, a sredstva su namijenjena za angažman nedostajućeg kadra, nabavku lijekova i kiseonika

- To za rezultat ima činjenicu da Kantonalna bolnica Goražde trenutno raspolaže svim lijekovima koji su potrebni za liječenje Covid pacijenata, podloga za testiranje ima dovoljno, a imunizacija stanovništva teče prema prioritetima i nakon zdravstvenih radnika i štićenika i uposlenika Doma za stara i iznemogla lica, u toku je vakcinacija hroničnih bolesnika i osoba starijih od 65 godina. Dosad su našem kantonu dopremljene 534 doze vakcina, a na sastanku sa premijerom FBiH  naglasili smo potrebu da se u skladu sa mogućnostima BPK-u  obezbjedi veća količina od određene 1 posto,  kako bi smo imunizirali većinu građana – istakla je Obuća.

Navela je da se epidemiološka situacija postepeno poboljšava te najavila da će, u skladu sa preporukama struke, Vlada BPK Goražde  na sutrašnjoj sjednici vjerovatno produžiti postojeće mjere i za narednih sedam dana.

Ministar zdravstva BPK Eniz Halilović zahvalio je svim zdravstvenim radnicima koji su dali nemjerljiv doprinos u borbi protiv Covid-19 pri čemu, kako je kazao, nijedan građanin nije ostao uskraćen za zdravstvenu uslugu kako na primarnom tako i sekundarnom i tercijarnom nivou. 

Skupština BPK Goražde danas je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada BPK da uputi zahtjev Vladi FBiH, Federalnom ministartsvu zdravstva te Zavodu za javno zdravstvo, za obezbjeđenje dodatnih količina vakcine protiv Covid-19 za BPK Goražde.

Istim zaključkom od Vlade FBiH  zatraženo je i hitno doznačavanje sredstava iz budžeta FBiH  za pomoć zdravstvenim ustanovama u ovom entitetu,te da se zbog izrazito teške situacije sredstva prioritetno dodjele i  Kantonalnoj bolnici Goražde.

Vlada BPK Goražde zadužena je da putem Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK obezbjedi dodatnu finansijsku podršku za zdravstvene ustanove na području BPK s ciljem obezbjeđenja lijekova, kiseonika, nedostajućeg kadra te drugih potreba zdravstvenih ustanova u periodu pandemije.  

Na sjednici Skupštine kojoj je prisustvovalo 14 poslanika, imeđu ostalog, usvojeni su i prijedlozi - Zakona o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija, Zakona o izvršenju sankcija u BPK Goražde,Zakona o boravišnoj taksi BPK  Goražde, kao i Strategija  razvoja BPK Goražde za period 2021.-2027. godina.

Usvojena  je Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK  Goražde, za 2021.godinu, te Odlukea o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU Kantonalna bolnica Goražde.

(FENA) D.V.