Stranačke aktivnosti

Saopćenje Kluba zastupnika SDA u Skupštini KS

Saopćenje

Klub zastupnika SDA u Skupštini KS obavještava javnost da na zakazanoj sjednici Skupštine KS nije predviđeno imenovanje ministara u novoformiranim ministarstvima, to jeste Ministara komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministara za odgoj i obrazovanje i Ministara za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. To predstavlja nastavak ustavne krize i potpunog pravnog haosa, a u koji je svojim neznanjem aktuelna većina u Skupštini KS uvukla cijeli Kanton Sarajevo.

Obzirom da ministarstva koja su ponovno osnovana donošenjem Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, a koji je usvojen na 34. Radnoj sjednici Skupštine KS održanoj 07.04.2021. godine, počinju sa radom nakon stupanja na snagu Zakona, ministri koji su bili ranije imenovani u ministarstva koja su prestala da postoje nakon presude Ustavnog suda FBIH, ne mogu bez ponovnog imenovanja vršiti funkciju ministra. Jednostavno, Zakon o Vladi KS i Poslovnik o radu Skupštine KS, ne prepoznaju imenovanje na funkciju ministara prije uspostave ministarstva. 

Ignorisanjem potrebe za imenovanjem ministara ugrožava se funkcioniranje Kantona Sarajevo u veoma značajnim oblastima koje obuhvataju tri spomenuta ministarstva, te se time nanosi neprocjenjiva šteta interesima Kantona Sarajevo, čije se institucije i građani dovode u stanje potpune pravne nesigurnosti. 

Klub zastupnika SDA u Skupštini KS poziva premijera Edina Fortu da odmah i bez odlaganja predloži Skupštini KS imenovanje ministara u tri ponovo formirana ministarstvima. Pozivamo Kolegij Skupštine KS da hitno, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, zakaže sjednicu na kojoj bi se izvršilo imenovanje ministara u navedenim ministarstvima. 

Pozivamo Naidu Hota-Muminović, Meliku Husić-Mehmedović i Envera Hadžiahmetovića da uprkos političkim pritiscima ne čine krivična djela, tako što bi pristali da rade bez prethodno izvršenog imenovanja. 

Oni, jednostavno, ne mogu vršiti funkciju ministra u Vladi Kantona Sarajevo bez da su imenovani nakon donošenja Zakona kojim su formirana ministarstva.

Donošenje bilo kakvih odluka i akata, ili obavljanje bilo kakvih drugih radnji u svojstvu ministra, osim što je teško krivično djelo, može ozbiljno ugroziti zakonitost takvih akata, te nanijeti neprocjenjivu pravnu i finansijsku štetu Kantonu Sarajevo i njegovim građanima.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.