Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS BiH

Saopćenje

Povodom 70.godišnjice od osnivanja najznačajnije  bosanskohercegovačke kompanije "ENERGOINVEST" upućujemo vam najiskrenije čestitke.

Osnivač "Energoinvesta" Emerik Blum i njegov tim izgradili su kompaniju zasnovanu na znanju stručnjaka i  razvili vrhunsku proizvodnju i poslovanje.  

Uvjereni smo da je krajnje  vrijeme da država BiH i Razvojna banka i druge odgovarajuće institucije na isti način kao što to ćine sve države u Evropi  ,uključujući i članice EU,   za svoje  ključne kompanije . "Energoinvest" je kompanija  kojoj treba dati  suštinsku podršku i njegovim  poslovima u zemlji i svijetu dobijenim na osnovu znanja i u konkurenciji sa drugim kompanijama,kao i  njegovim razvojnim projektima.

Uprkos svim teškoćama , pod  zaštitnim znakom "E",  kompanija "Energoinvest" ima sposobnost da  održi  vrhunske svjetske standarde  u svom radu.

Suštinski ,važno je da se osigura kontinuitet i povezanost  potvrđenih generacija "Energoinvesta" sa novim generacijama  kreativnih i obrazovanih mladih ljudi da zajedno stvore uslove i mogućnosti da u konkurenciji  i saradnji sa drugim kompanijama iz zemlje i svijeta, svojim znanjem,inovacijama i radom omoguće da i dalje "Energoinvest"  jača vlastite kapacitete i   ekonomiju  Bosne i Hercegovine.

Suštinski,nužno je vratiti se Strategiji razvoja BiH  koju je / samostalno/ PS BiH usvojila  na zajedničkoj sjednici domova i formulisati novu ekonmsku i socijalnu politiku BiH.

Treba  prestati voditi ekonomsku politiku zasnovanu na: projektovanoj destrukciji velikih privrednih sistema,prividno "divljoj" a potpuno kontroliranoj privatizaciji, kupovinom socijalnog mira obespravljenih i siromašnih/ podrškom dijaspore i  iznuđenih  intervencija državnih organa /.

Vidljivo je da se svuda potiskiju osposobljeni i obrazovani stručnjaci  i školovani na vrhunskim bosanskohercegovačkim i svjetskim univerzitetima i onima   koji su se potvrdili u vođenju kompanija .Veliki odliv mozgova i napuštanje stanovnštva  BiH je kao lakmus papir pokazao stvarno stanje ekonmske i socijalne stvarnosti.

 Minimizairanje strukovnih i  sindikalnih organizacija na razini BiH i odsustvo bosanskohercegovačkog socijalnog dijaloga između poslodavaca,sindikata i vlasti  najvidljiviji je pokazatalj detronizacije  našeg društva.  

Sve to dovelo je do  uništenja ekonomske snage  i motivacije stanovništva za promjenama i napretkom .

Svaki opravdani zahtjev radnika  i civilnog društva je na različite osporen.

Ekonomski i socijalni prostor zaposjela je  "svemoguća" državna  administracija i njena intervencija kroz  različte nivoe nekoordiniranih i  nepovezanih struktura u procesu odlučivanja  postaje teret za svaku promjenu u interesu građana ..

Vrijeme je da se  da stvarna podrška  proizvodnji ,

Suštinski,nužno je dati šansu ljudima i kompanijama znanja,  koji će u novoj ekonomskoj politici biti relevantni centri  razvoja i sposobni da budu konkurentni na tržištu Bosne i Hercegovine,Evrope i svijeta.

Vrijeme je da se pokrene proces unutarnjih integracija i da se stvore uslovi  za ovo doba i za budućnost energijom  novih vizionara kao što su je imali osnivači "Energoinvesta " i drugih značajnih kompanija,Privredne komore BiH Univerziteta u Sarajevu ,ANUBiH i drugih državnih institucija nauke,kulture i umjetnosti.

Vrijeme je da se grade novi odnosi i da podrška razvoju zemlje na dobrobit svih  će građana .

Pres GDS BiH

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.