Bosna i Hercegovina

Vlada BPK prihvatila nove naredbe Federalne vlade

Saopćenje, Foto: Služba za odnose s javnošću Vlade BPK

GORAŽDE, 7.maja (FENA) - Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas je na vanrednoj sjednici dala je saglasnost premijerki da u ime Vlade potpiše Anex ugovora sa menadžmentom JZU Kantonalna bolnica Goražde o sufinansiranju Projekta „Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu“ pri Kantonalnoj bolnici Goražde.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 400.000 KM planirana su u budžetu BPK Goražde za 2021. godinu, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, na kodu Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton).

Vlada je danas usvojila i Odluku o isplati novčanih sredstava Kantonalnoj bolnici Goražde za plaćanje III privremene situacije za izvođenje radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji prostora za potrebe uspostave Dijaliznog centra Goražde u iznosu od 292.700 KM.

Kako je tom prilikom istaknuto, realizacija ovog jednog od najznačajnijih projekata koji se izuzev opreme u potpunosti finansira iz budžeta Vlade BPK Goražde, privodi se kraju te se za mjesec dana očekuje završetak radova i uspostava Dijaliznog centra.

Nakon razmatranja trenutne epidemiološke situacije i stavljanja van snage ranije donesenih naredbi u vezi sa pandemijom COVID-a 19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona prihvatila je naredbe  federalne Vlade sa jučerašnje sjednice koje će važiti narednih 14 dana.

Prema njima, kretanje stanovnika ograničava se na period od 23 sata do pet sati ujutro narednog dana; dozvoljeno je okupljanje ljudi ne više od 20 u zatvorenom i 30 u otvorenom prostoru, a dozvoljava se i posjeta štićenicima doma za stara lica kao i novi prijem štićenika u ove ustanove.

Novim naredbama ukinuto je i nošenje maski na otvorenom prostoru izuzev u slučaju kad se ne može ispoštovati distanca od 2 metra, dok je njihovo nošenje i dalje obavezno u zatvorenim prostorima.  Između ostalog, broj kupaca u supermaketima i veletrgovinama ograničava se prema kriterijima tako što se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču, a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta,  nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.  

Vlada Federacije naredila je vladama kantona i kriznim štabovima zdravstva da uvedu i restriktivnije mjere spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, no ocijenjeno je da se one zasad neće uvoditi, odnosno da će Krizni štab Ministarstva zdravstva nastaviti sa svakodnenim praćenjem epidemiološke situacije u Kantonu te u skladu s njom donositi mjere.

Vlada je danas upoznata i sa tokom pregovora Pregovaračkog tima Vlade sa Nezavisnim strukovnim sindikatom uposlenih u zdravstvu BPK Goražde. Budući da je rok za pregovore istekao 5.maja, Vlada smatra da je potrebno da se oni produže do 30 dana radi postizanja konačnog dogovora, saopćeno je nakon sjednice kantonalne vlade.

(FENA) E.F.