FENA biznis

Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom

Saopćenje

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh.dijasporom

„Potencijali i perspektive investiranja u

poljoprivredu i  proizvodnju hrane u BiH“

Projekat „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji  je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama, organizuje poslovni online Biznis Forum za predstavnike bh.dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Biznis Forum ima za cilj da predstavi potencijale za ulaganje bh.dijaspore u poljoprivredu i proizvodnju hrane, prezentira uspješne priče dosadašnjih investitora, te da kroz individualne b2b sastanke podrži lokalne zajednice i bh. poduzetnike u pronalasku svojih potencijalnih investitora i poslovnih partnera iz bh.dijaspore.

Biznis Forum će se održati online 19.maja 2021.god. (srijeda) sa početkom u 10 sati, a za učešće je potrebno izvršiti registraciju na web platformi VIDEO Kompletan sadržaj Biznis Foruma  (konferencijski dio i b2b pojedinačni sastanci) će se održavati preko iste navedene platforme i sve što trebate jeste računar ili laptop (sa kamerom i mikrofonom). Za učešće na individualnim b2b sastancima platforma omogućava da vrlo jednostavno kreirate svoj profil, opišete investicioni projekat i/ili ideju, pretražiti profile ostalih registrovanih učesnika, te zakažete sastanke sa Vama interesantnim potencijalnim partnerima u BiH i bh.dijaspori. Pojedinačni sastanci traju 30 minuta, a vrijeme održavanja istih možete izabrati u raspoloživim terminima na samoj platformi kada se registrujete.

Tematske oblasti:

·        Poljoprivreda

·        Proizvodnja i prerada hrane

·        Sigurnost hrane

·        Pakovanje

·        Eko-proizvodnja

·        Mehanizacija i oprema u poljoprivredi, proizvodnji i preradi hrane

·        IT rješenja u poljoprivredi, proizvodnji i preradi hrane

Prednosti učešća na Biznis Forumu:

1.      Umrežavanje (online b2b sastanci sa predstavnicima bh.dijaspore, lokalnih zajednica, bh.firmi, udruženja)

2.      Predstavljanje ideja/inicijativa/projekata/potencijala za investiranje, izvoz proizvoda i usluga, generisanje novih radnih mjesta, zajednička ulaganja, javno-privatno partnerstvo i sl.

3.      Pregled uspješnih priča investiranja bh.dijaspore u BiH

 

Registracija na događaj je besplatna.

 

Oficijelni jezik: bosanski

Rokovi:

 

22/04 – 18/05/2021
Online registracija učesnika, izrada biznis profila i rezervacija b2b sastanaka
 

19/05/2021
 

Biznis forum i b2b sastanci sa bh.dijasporom - online
 

Besplatno se registrujte za učešće na ovom važnom poslovnom događaju na stranici:

VIDEO

Za dodatne informacije i pomoć prilikom registracije kontaktirajte:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Ured za ekonomsku saradnju sa dijasporom SERDA

kontakt osoba: Aida Džamalija Duran

tel: +387 33 641 520

e-mail: aida@serda.ba

 

Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh.dijasporom

„Potencijali i perspektive investiranja u

poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH“

 

Web platforma:     VIDEO

Vrijeme:                   19/05/2021, srijeda      

AGENDA

10:00 – 10:20    Pozdravni govor

                              Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Predstavnik Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini

g-đa Adela Pozder-Čengić, Voditeljica sektora za ruralni i ekonomski razvoj UNDP

                              dr. Ševkija Okerić, Direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA

10:20 – 10:40   Potencijali investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane i mogućnosti za angažman   

                            bh.dijaspore

                            g-đa Nina Pobrić, Voditeljica Odjela za promociju ulaganja Agencije za unapređenje stranih

                                     investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA)

                              g-din Edin Hozan, Načelnik općine Jajce

10:40 – 11:00   Diskusija učesnika, pitanja i odgovori

11:00 – 11:30   Investicije bh.dijaspore u poljoprivredu i proizvodnju hrane – Uspješne priče i inicijative

                            za podršku umrežavanju

                              g-din Sulejman Selimović, Direktor firme Voćar Piramida, predstavnik bh.dijaspore

g-din Ahmed Spahić, Predsjednik UO Pangea mreže, Njemačka, predstavnik bh.dijaspore

g-din Nikola Burić, Izvršni direktor i-dijaspore, Švicarska, predstavnik bh.dijaspore

11:30 – 11:50   Diskusija učesnika, pitanja i odgovori

11:50 – 12:00   Pauza

12:00 – 16:00   Individualni B2B sastanci (preko platforme VIDEO )

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.