Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Aida Koluder-Agić: U ime svakog novorođenčeta u općini Centar bit će posađeno po jedno drvo

Općinsko vijeće Centar Sarajevo jednoglasno je usvojilo inicijativu vijećnice Naše stranke Aide Koluder-Agić da se u ime svakog novorođenčeta u toj općini posadi drvo.
„Prijedlog o sadnji drveta za svako novorođenče predložila sam inspirisana istom praksom koju ima austrijski grad Graz. Nakon rođenja djeteta i prilikom napuštanja bolnice roditelji dobivaju info letak koji ih informiše da grad Graz njihovom novorođenčetu poklanja drvo. Roditelji sami mogu izabrati vrstu drveta, mogu preuzeti sadnicu i zasaditi je u vlastitom vrtu ili izbor lokacije za sadnju prepustiti gradskim službama. Uskoro će i naša djeca imati svoje drvo o kojem će se brinuti i kojeg će čuvati. Time jačamo ekološku svijest kod naših najmlađih sugrađana i učimo ih kako da vole svoju općinu i svoj grad.
Sada je na općinskim službama da razrade i implementiraju predloženu inicijativu. Ja sam im, također, na raspolaganju za svu potrebnu pomoć“, kaže Koluder-Agić.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.