Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Stranke za BiH

Saopćenje, Ilustracija

POLITIČKA KONTROLA NAD POLICIJOM U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Usvajanjem izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona nastavlja se tendencija da se policija u ovom kantonu u potpunosti stavi pod političku kontrolu od strane dijela vlasti.

Na ovakav način u potpunosti se srozavaju dostignuti standardi u neovisnosti rada policijskih organa, smanjuje se operativna efikasnost policije, što u konačnici ima za rezultat slabije povjerenje građana u policiju i potencijalno stvaranja kriminogenih žarišta u ovom kantonu.

Ovakvo ponašanje vlasti je dovelo do činjenice da je Američka ambasada u BiH suspendirala saradnju sa ovim kantonom, te je zaključeno da Vlada Zeničko-dobojskog kantona ponašajući se na ovaj način ne može biti dobar partner u borbi protiv kriminala i korupcije, ujedno se pridružujemo njihovim pozivima da se što hitnije obezbjedi što veće operativna i finansijska nezavisnost Uprave policije.

Napominjemo da Stranka za BiH nije i neće podržati ovakve aktivnosti, da se kroz svoje kadrove zalagala sa potpunu operativnu i finansijsku neovisnost svih organa za provedbu Zakona.

KANTONALNO VIJEĆE SBIH ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

PRESS SLUŽBA

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.