Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje, Ilustracija

Vladajuća većina u Skupštini USK, koju čine NES, SDP, DF i nekoliko zastupnika bez jasne stranačke pripadnosti, nema jasnu obrazovnu politiku, tvrdi Vildana Alibabić, zastupnica Naše stranke, i obrazlaže to na primjeru materijala koji će se naći na sjednici Skupštine u petak, 23. jula.

„Radi se o Izvještaju o stanju u osnovnim školama na području USK koje ne ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje sa Prijedlogom Odluke. U prvom dijelu Izvještaja stoji da u pogledu broja odjeljenja ukupno 20 škola ne ispunjava minimalne standarde, a u drugom dijelu navodi se da prema broju učenika ukupno 26 područnih škola ne ispunjava uvjete. Kada se pažljivo razmotre oba uvjeta, ispada da se radi o ukupno 46 škola.

Razumijevajući razloge koji se u Izvještaju navode, da će se poboljšati kvalitet nastave centralizacijom škola u ruralnim zajednicama, smatram da ovo nije način kako se trebaju rješavati problemi sve manjeg broja učenika u školama USK. Još je 2019. godine analizom stanja u svim školama USK utvrđeno da imamo 48 područnih škola koje su brojale ispod 30 učenika, od čega 13 ispod 10 učenika, kao i da u sistemu ima 275 radnika viška. Pitanje je šta se učinilo nakon te analize? Odgovor je ništa!

Dozvolilo se ''prirodno odumiranje'' područnih škola, a posljednica toga je dodatno pražnjenje tih naselja. Jedno od demografskih pravila je da se gašenjem škole gasi i mjesna zajednica. Škole u manjim naseljima su kulturno i društveno središte i imaju jako veliki značaj i jaku povezanost sa lokalnim stanovništvom. Oko škole se okupljaju i roditelji, u školi se odvija ne samo obrazovni proces, već i vannastavne aktivnosti. One su za lokalno stanovništvo mjesto gdje se odvija život!

Za ovakva naselja sa područnim školama potrebno je izraditi prijedlog mjera, a jedna od njih bi mogla biti organizacija i razvoj predškolskog obrazovanja koje je u prosjeku užasno slabo zastupljeno u USK (samo 14%). Procjenjeno je da bi na USK trebalo zaposliti barem 160 osoba u predškolski sistem. Škole kao objekti već postoje, to znači da ih treba samo prilagoditi vrtićkim potrebama.

Uputno je i razmisliti o stimuliranju mladih obrazovanih radnika, pogotovo nezaposlenih, davanjem zemljišta i povoljnih kredita da riješe stambeni problem i istovremeno rade na podizanju potencijala ruralnih naselja.  

Naša stranka od početka mandata u Skupštini USK zagovara investicije u poljoprivredu, koja je garant zadržavanja ljudi u ruralnim zajednicama. Lokalna i kantonalna vlast zajedno mogu stimulirati malu privredu da svoju proizvodnju podiže u ruralnim zajednicama. Ključ rješenja je u malim proizvodnim lancima, naročito u sektoru proizvodnje hrane.

Nekolicina posvećenih i stručnih ljudi, četiri ključna ministarstva, sve lokalne zajednice, mogu za 3 mjeseca da izrade program za ruralne zajednice koje ostaju bez stanovništva. Svaki program je potrebno pretočiti u konkretne mjere, ali se u takve programe mora uložiti. Naša sela odumiru, ali još uvijek se mogu spasiti iako nas uporno uvjeravaju u suprotno“, poručuje Vildana Alibabić.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.