Stranačke aktivnosti

Priopćenje za javnost GO HDZ 1990 Mostar

Saopćenje, Foto FENA

OTVORENO PISMO GRADSKOME VIJEĆU I GRADSKOJ UPRAVI

U sklopu programskih  aktivnosti Gradski odbor HDZ1990 Mostar je razmatrao aktualne  komunalne probleme Grada. Zaključke sa sjednice prezentiramo javnosti putem otvorenoga pisma Gradskome vijeću i Gradskoj upravi.

● Od Gradskoga vijeća tražimo da odmah  pokrene inicijativu za izradu projektnoga rješenja za prihvaćanje i kanaliziranje oborinske vode sa gradskih prometnica kako bi se trajno i kvalitetno  riješilo plavljenje Grada.                                           

Također da pokrene izradu projektnoga rješenja  za dovođenje  tehničke vode do svih gradskih zelenih površina, čime bi se osiguralo permanentno zalijevanje i higijensko pranje prometnica. Osim ovih elaborata potrebno je izraditi tehničko rješenje razvoja kanalizacijskoga sustava za buduće telekomunikacijske i slične potrebe.

● Od Gradske uprave tražimo da privremeno obustavi  realiziranje novih  kapitalnih investicija vezanih za rekonstruiranje gradskih prometnica dok se ne izradi projekat rekonstruiranja i dogradnje gradskoga oborinskoga kanalizacijskoga sustava u cilju sprečavanja  plavljenja gradskih komunikacijskih površina.

Obrazloženje:                                                                                                                                                                     

Rekonstruiranje  jedne od najfrekventnijih prometnica u gradu, Avenije pokazuje sve nedostatke infrastrukturnog planiranja u gradu. Od Mostarke do ulice Stjepana Radića je potrebno  izgraditi novi kolektor za rasterećenje Splitske i Dubrovačke ulice, čime bi se  spriječilo plavljenje komunikacijskih prostora  Avenije Splitske ulice i Tržnice. Velika količina oborinske vode iz Cima, Smrčenjaka i djela ul. Bl. Žrtava završava i izlijeva se na  raskrižju kod Mostarke, jer  kolektor u Splitskoj ulici nema kapacitet za odvodnju većih količina oborinske vode.  Iz tih razloga je trebalo  višak oborinske vode  kanalizirati u ul. S. Radića gdje postoji kolektor odgovarajućega kapaciteta,  promjera 1000 mm. Za ovu namjenu je od Mostarke do Projektanta potrebno položiti kanalizacijske cijevi promjera min. 800 mm.

Kako vidimo da se ovaj kolektor neće izgraditi tražimo od Gradske uprave da to uradi prije asfaltiranja. Ovo je primjer da se bez dobro osmišljenih i stručnih infrastrukturnih planova ne bi trebalo vršiti rekonstruiranje niti jedne  gradske  prometnice. Na žalost, bez planskoga pristupa je rekonstruirano mnogo prometnica u gradu, pogotovo pred izbore u svrhu prikupljanja  političkih poena. Mišljenja smo da  se takva praksa mora prekinuti.

Što se tiče sustava tehničke vode, Grad ima odlične mogućnosti da do svih kvartova i parkova, gravitacijski dovede neograničene količine, praktično besplatne vode sa akumulacije HE Mostar.  Svi znamo da je u ljetnim mjesecima kad je najpotrebnija komunalna  higijena i zalijevanje zelenila, Mostar deficitaran vodom, poradi drastično smanjenoga kapaciteta Radobolje. Iz tih razloga je trebalo prigodom svakoga rekonstruiranja gradskih prometnica  instalirati cijevi za tehničku vodu. Na žalost niti jedan metar cijevi za ovu namjenu do sada nije položen.  Iako je nedavna gradnja novih kanalizacijskih kolektora bila idealna prigoda za izgradnju kompletne primarne tehničke vodovodne mreže. To je najbolji dokaz da niti Gradske službe niti komunalna poduzeća ne raspolažu stručnim kadrovskim potencijalom za planiranje infrastrukturnoga razvoja  Mostara.

Napredni gradovi koji planski razvijaju  infrastrukturu, koriste svaku prigodu za polaganje  novih kanalizacijskih cijevi za razvoj telekomunikacijske mreže i slične namjene. Iz nedavnog prokopavanje kompletnoga grada i instaliranje signalnih  kabela bivšega Moneta  nije izvučena nikakva pouka pa će se slične pojave i u buduće dešavati. Na žalost Mostar se ne ubraja u kategoriju naprednih gradova koji se planski razvijaju. Jer u trideset godina novije povijesti  nisu doneseni niti kratkoročni  niti dugoročni infrastrukturni planovi.

● Tražimo da Gradsko vijeće donese odluku da se pojača nadzor i kontrola kvaliteta radova na saniranju  i rekonstruiranju gradskih prometnica i da se zabrani bilo kakvo interveniranje i oštećenje kolovoznoga zastora najmanje deset godina poslije rekonstruiranja asfaltnih  površina. Također da se jasno i transparentno  definiraju eksploatacijski garantni rokovi u kojima će izvođači sva oštećenja otklanjati na osobni trošak.

Obrazloženje:                                                                                                                                                                     

Na  većini gradskih prometnica, kratko vrijeme nakon rekonstruiranja se javljaju različita  interveniranja, kao i propadanje i oštećenje asfaltnoga zastora. Ovim propisom bi se natjerala Komunalna poduzeća i Gradske službe da detaljno i dugoročno planiraju infrastrukturni razvoj, a izvođači na bolju kvalitetu izvedenih  radova i materijala.

  ● Tražimo da Gradsko vijeće donese odluku da se prigodom rekonstruiranja gradskih prometnica unificira ugradnja najkvalitetnijeg prometnog mobilijara. Da se na  kolovoznu površinu ugrađuju kanalizacijski poklopci i slivne rešetke  sa baglamama i sigurnosnim bravama, kao i da se koristi najkvalitetnija boja za horizontalnu signalizaciju.

Obrazloženje:

Svjedoci smo da se godinama u gradske prometnice ugrađuje najlošija kvaliteta  kanalizacijskih poklopaca i slivnih rešetki, bez zaštite od krađe i da je to u konačnici najskuplja investicija. Poradi toga se u Tenderskoj dokumentaciji  mora specificirati  visoka kvaliteta prometnoga mobilijara.                                        

Također  vidljivost horizontalne ulične signalizacije traje vrlo kratko, jer je  boja lošega kvaliteta.  Zato se  kvaliteta materijala u Tenderskoj dokumentaciji, mora jasno i detaljno specificirati i  definirati eksploatacijski garantni rokovi u kojima će izvođači otklanjati sve nedostatke na osobni trošak.

● Tražimo da Gradsko vijeće žurno stavi na dnevni red i  usvoji  Elaborat o zaštiti slivnih područja Radobolje i Studenca.

Obrazloženje:                                                                                                                                                                     

Ovaj Elaborat je urađen još 2012 godine i tadašnje  Gradsko vijeće ga je trebalo usvojiti. Nije poznato zašto to nije urađeno ali je sigurno da ga ovaj  saziv GV mora što prije  usvojiti. Slivna područja gradskih izvora pitke vode su već godinama nezaštićena i potrebno je žurno donijeti zakonske propise  o njihovoj zaštiti.  Poznato je da u slivnim područjima Radobolje i Studenca postoje tektonske pukotine preko kojih se  izravno i za kratko vrijeme mogu zagaditi gradski vodo zahvati.  Prve zone utjecaja  zahtijevaju strogi režim fizičke zaštite, koji na žalost još nije urađen. Zato je za Grad vrlo važno da se što prije donesu zakonski propisi za zaštitu pitke vode.

Gradski odbor HDZ1990 Mostar

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.