Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost BOSS-a

Saopćenje

Saopštenje za javnost

u povodu najave nove "Husinske bune" od strane rudara Rudnika uglja Kreka

www.boss.ba | press@boss.ba

Najava rudara Rudnika uglja Kreka o pokretanju nove Husinske bune povodom uskraćivanja prava rudara i najave Uprave Rudnika o slanju na čekanje oko 600 rudara, predstavlja vrhunac rezultata pljačke rudara i rudnika preko tri decenije. Nemarno trošenje rudarskog novca na vladajuće stranke, nekorisne projekte, ogroman birokratski aparat, netransparentan utrošak novca, nepostojanje strateškog plana za razvoj rudarstva u BiH i nepostojanje ministarstva rudarstva koje bi upravljalo bogatim prirodnim bogatstvima u našoj zemlji, te lično-interesna politika uništilo je industriju koja hrani i održava državu i dovelo na rub egzistencije radnike i njihove porodice koji najavljuju opravdanu borbu protiv nepravde. BOSS nudi punu pravnu pomoć rudarima, a Vlada Federacije BiH, Vlada TK, Uprave Rudnika uglja Kreka, Elektroprivreda BiH i svi ostali koji mogu pomoći rudarima moraju odmah organizovati zajednički sastanak i donijeti odmah potrebne odluke, u protivnom će biti suočeni sa snagom rudarskog i građanskog jedinstva, upozorio je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

 

13. 08. 2021.

Press BOSS-a, Muamer Dedić

 

 

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.