Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDS-a

Saopćenje

Datum: 17.8.2021.
Svim medijima

 

Stanić: Uređenjem sistema preduprijediti neželjene događaje

Slobodan Stanić, predsjednik Odbora za zdravstvo SDS, kaže da je najvažnije da prilikom nemilog događaja u Domu zdravlja Prnjavor nisu povrijeđeni pacijenti i osoblje ustanove.

„Materijalna šteta će se na neki način nadoknaditi, ali iz ovog kao i ranijih sličnih događaja treba izvući niz pouka i poduzimanjem sistemskih mjera preduprijediti slične incidente u mjeri koliko je to maksimalno moguće“, rekao je Stanić.

On kaže da ovakvi slučajevi otvaraju niz etičkih, pravnih, bezbjedonosnih i drugih pitanja i nedoumica.

„Kolika je bezbijednost zaposlenih u zdravstvu, koliko se često dešavaju manji incidenti, koliko je kvalitetna komunikacija na relaciji zdravstveni radnik- pacijent i obrnuto? Da li neko radi i poduzima mjere na povećanju te bezbijednosti, da li neko radi i poduzima mjere na poboljšanju načina komunikacije zdravstvenog osoblja sa pacijentima i članovima njihovih porodica, ali i sa pacijentima? Da li su pacijenti upoznati sa njihovim pravima, poželjnim načinima komunikacije sa zdravstvenim radnicima, ali i sa obavezama pacijenata“, kaže Stanić.

On je postavio pitanje da li su svi zdravstveni radnici upoznati sa svim svojim pravima, obavezama, ali i poželjnim načinima komunikacije sa pacijentima i članovima njihovih porodica.

„Koliko je kvalitetna psihološka procjena i predviđanje rizičnih ponašanja pojedinih pacijenata, članova njihovih porodica ili eventualno njihove pratnje? Koliki je uticaj netransparentnih lista čekanja, ili ‘završavanje preko reda’ od strane pojedinih zdravstvenih radnika? Koliki je uticaj sveprisutne korupcije unutar sistema na ponašanje kako pacijenata, tako i zdravstvenog osoblja“, upitao je Stanić.

On ističe da odgovor na sva ova pitanja trebaju dati zakonska rješenja.

„Ona trebaju ići od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite prema Vladi Republike Srpske, potom u Narodnu Skupštinu pa se doraditi kroz transparentnu javnu raspravu uz saradnju sa udruženjima oboljelih, sindikatima u zdravstvu, komorama... ! Tako bi dobili zakonska rješenja koja bi uredila doktorsku djelatnost, sestrinsku djelatnost, prava i obaveze kako pacijenata , tako i zdravstvenih profesionalaca“, navodi Stanić.

Ovakvim rješenjima, dodaje Stanić, uredili bi se i poželjni načini njihove međusobne komunikacije.

On kaže da je potrebno i preispitati i sadašnji nivo obezbjeđenja svih zdravstvenih ustanova kroz ispunjavanje najviših standarda bezbjednosti, za pacijente i zdravstveno osoblje.

„Ukoliko se sadašnja rješenja na polju bezbjednosti pokažu insuficientnim, potrebno je ići na inovativna rješenja u toj oblasti. Na ovaj način bi zaštitili prava i razjasnili obaveze najvećeg broja pacijenata , ali i najvećeg broja zdravstvenih radnika koji korektno i sa ljubavlju rade svoj posao na brizi o zdravlju pacijenata“, ističe Stanić.

Sektor za
politiku i medije.

SDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.