Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost KO SDPBiH Tuzla

Saopćenje

Nekorektne cijene uglja UGROZILE RADNA MJESTA u Rudniku Kreka 

Kantonalni odbor SDP Tuzla poziva upravu Rudnika Kreka da HITNO i u potpunosti povuče odluku o upućivanju radnika na privremeni prekid rada. 

Smatramo da je neophodno nastaviti socijalni dijalog Vlade FBiH i Samostalnog sindikata rudara FBiH. Neodgovoran odnos Elektroprivrede prema rudnicima Kreka, vidljiv je i kroz dvostruke aršine kada je riječ o cijeni uglja. 

Naime, Elektroprivreda nabavlja ugalj Rudnika Kreka (PK Šikulje i Dubrave) po cijeni od oko 40KM po toni, a istovremeno prema potpisanom ugovoru između Elektriprivrede i Rudnika Stanari nabavlja ugalj slabijeg kvaliteta po cijeni od 64 KM po toni!

Razlika od oko 24 KM po toni uglja, za Rudnik Kreka bi bila od krucijalnog značaja i znatno bi izmirila njegova dugovanja. 

Tržišna cijena, od 64 KM Rudniku Kreka bi značila dobit veću za 48 miliona KM godišnje ili 240 miliona KM za 5 godina !

Neophodno je da JP Elektroprivreda i uprava Rudnika Kreka ponude rješenje za spas radnih mjesta na način da se realizuju planirane realne investicije, za koje postoje Odluke Uprave Elektroprivrede čime bi se povećala proizvodnja uglja.

Nužno je osloniti se na vlastiti kadar i ulagati u vlastitu opremu, a ne kleknuti pod pritiskom Elektroprivrede za angažiranje privatnih kompanija sa istrošenom i dotrajalom opremom. Radnici snose posljedice jer posao remonta trakastog sistema, koji vrši TTU Energetik kasni i po dva mjeseca, što usporava otkrivku a i prozvodnju uglja.

Povodom saopćenja pojedinih političkih stranaka koje iznose netačne podatke napominjemo da u periodu 2009-2014. kada su menadžment rudnika činili kadrovi SDPa nije bilo zapošljavanja neproizvodnih radnika.

Za vrijeme kada je direktor Elektroprivrede bio kadar SDPa Rudnik Kreka je realizovao investicije od oko 50 miliona KM. Proizvodnja uglja i otkrivke tokom 2014. godine, kada su BiH zahvatile poplave i proglašeno stanje prirodne nesreće, je i tada bila duplo veća nego što je to 2021. godine.

Menadžment Elektroprivrede i rudnika Kreka koji predvode kadarovi SDA i DF sa koalicionim partnerima desetine miliona je trošio na iznajmljivanje opreme od eksternih kompanija, sklapao ugovore sa firmama sa dotrajalom i neadekvatnom opremom koje ne mogu ispuniti ugovorene rokove.

Predlažemo Elektroprivredi da izvrši restrukturiranje radnika zaposlenih u Elektroprivredi na isti način kao i rudara Rudnika Kreka. 

Dajemo punu podršku Sindikatu radnika Rudnika Kreka u njihovoj sindikalnoj borbi i borbi za temeljna ljudska prava, odnosno prava na rad.

SDP
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.