FENA biznis

Grad Mostar i INTERA TP potpisali sporazum o suradnji

Saopćenje, Foto FENA/INTERA TP

Grad Mostar i INTERA TP potpisali sporazum o suradnji

Lakše do digitalnih nomada, stranih investicija, suradnje sa dijasporom i bolja podrška novoosnovanim kompanijama preko inkubatora.

Grad Mostar i INTERA Tehnološki Park potpisali su Sporazum o suradnji u prostorijama Grada Mostara, ovog četvrtka 21.10.2021. godine. Sporazum su potpisali Gradonačelnik Mario Kordić u ime Grada Mostara i izvršni direktor INTERA TP Vedran Šimunović.       

Zajedno raditi na poboljšanju poslovnog okružja

Polazna točka sporazuma su zajednički interesi i spremnost da svojim aktivnostima u okviru zakonskih nadležnosti, doprinesu stvaranju i poboljšanju poslovnog okružja, kao i unaprijede međusobnu suradnju na području Grada Mostara. 

Grad Mostar i INTERA TP su sporazumom predvidjeli :

•                    Aktivnosti za privlačenje digitalnih nomada preko CODE HUB coworking prostora.

•                    Potpora poslovnom povezivanju sa dijasporom i privlačenju inozemnih investicija suradnjom kroz Connecto konferenciju.

•                    Potpora razvoju start-up kompanija kroz aktivnosti poslovnog inkubatora.

•                    Suradnja i partnerstva u implementaciji projekata financiranih od stranih donatora.

•                    Suradnju u razvoju koncepta ''pametnih'' gradova i procesa digitalizacije.

Usmjeravanje regije ka tehnološkom razvoju

Jedan od motiva uspostave suradnje leži u promociji digitalnih alata i tehničkih znanja, usmjeravanju poduzetnih pojedinaca i investitora ka stvaranju novih kompanija kroz inkubator, tehnološkom razvoju, ali i stvaranju poveznice između gospodarstva i visokog obrazovanja kroz transfer znanja i tehnologija.

U cilju uspostavljanja dugoročne suradnje, predstavnici Grada Mostara i INTERA TP će održavati redovite sastanke te razmjenjivati informacije i kontakte te kreirati projekte na kojima će surađivati.

Potpisivanje sporazuma o suradnji između Grada Mostara i INTERA Tehnološkog parka je važan korak prema boljoj suradnji Grada i realnog sektora, koji će, u konačnici, zasigurno pridonijeti jačanju gospodarskih aktivnosti i doprinijeti novom zapošljavanju u realnom sektoru.

 

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.